Helsingin KD kuntavaaliohjelmassaan: Katse tulevaisuuteen

8.12.2016 klo 10:04 Uutiset

Helsingin Kristillisdemokraatit haluavat kuntavaaliohjelmassaan panostaa erityisesti:

  • kaupunkisuunnitteluun, liikenteeseen ja asumiseen: Haluamme rakentaa Helsinkiä, jonka joukkoliikenne toimii tehokkaasti ihmisten tarpeita palvellen ja ympäristöstä huolehtien. Pidämme tärkeänä, että kaupunki arvostaa sitä, mitä tänne on jo rakennettu, eikä tarpeettomasti luovu esimerkiksi Malmin lentokentästä.
  • elinkeinopolitiikkaan, kulttuuriin ja liikuntaan: Runsaasti mahdollisuuksia tuottavaan elinkeinojen harjoittamiseen, että Helsinki tarjoaa monipuolista kulttuuria sekä liikunnasta iloa ja terveyttä helsinkiläisille.
  • maahanmuuttopolitiikkaan ja kotouttamiseen: Helsingissä tarvitaan inhimillistä ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Kristillisdemokraatteina tahdomme auttaa avuntarvitsijaa ja turvata oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen maahamme. Jotta se voi onnistua, maahanmuuton on oltava hallittua ja lieveilmiöitä on torjuttava.
  • soteen, maakuntauudistukseen ja kuntaan: osaamisen hallintaan tulee erityisesti
    panostaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kunnan tehtäväksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla.
  • varhaiskasvatukseen ja opetukseen: päiväkotien ja koulujen turvallisuus on taattava kaikille koululaisille ja opettajille.

Tutustu koko ohjelmaan: helsinki_kuntavaaliohjelma2017_final