KD: Yritysten lahjoitusmahdollisuutta laajennettava

20.5.2017 klo 17:09 Uutiset

 

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto haluaa laajentaa yritysten lahjoitusmahdollisuutta.

Jo nyt yritykset voivat vähentää veroissa lahjoitukset tiedettä, taidetta tai suomalaista kulttuuriperinteen säilymistä edistävään tarkoitukseen. Suomessa on kuitenkin paljon muitakin yhteisöjä, jotka tekevät arvokasta yleishyödyllistä työtä yhteiskunnan ja erityisesti sen vähempiosaisten hyväksi.

Valtion ja kuntien taloustilanteen heikentyessä on julkisen vallan tuki tällaisia yhteisöjä kohtaan vähentynyt vaarantaen useiden tärkeää työtä tekevien yhteisöjen talouden. Tämän takia Kristillisdemokraatit esittävät, että yritysten verovähennysoikeutta laajennetaan koskemaan lahjoituksia lasten- ja nuorten hyvinvointia edistäviin toimintoihin, terveyttä edistäviin toimintoihin sekä sosiaalisia ongelmien ratkaisua ja ennaltaehkäisyä edistäviin toimintoihin.