KD:n ”kuudes skenaario” hakee hyötyjä EU-yhteistyöstä, mutta torjuu liittovaltiokehityksen

31.5.2017 klo 15:20 Uutiset

– Komissio perustelee EU:n syventämisen välttämättömyyttä lupausten, odotusten ja tulosten ristiriidalla, totesi Sari Essayah kristillisdemokraattien ryhmäpuheessa, kun eduskunta keskusteli pääministerin ilmoituksesta koskien ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja EU-toimintaympäristön muutosta.

Hänen mukaansa koko valkoisen kirjan ja euroalueen viimeistelyn ympärille kehitetty unionin syvemmän yhdentämisen prosessi lähtee ajatuksesta, että EU:n tulee ratkaista jäsenmaiden puolesta niiden kohtaamia ongelmia.

– Tämä ajattelu on perustoiltaan väärä. Mikäli EU:lle ja euroalueelle tai ”halukkaiden maiden” ytimelle siirretään yhä enemmän tehtäviä ja päätösvaltaa, on lisättävä myös rahoitusta ja yhteisvastuuta veloista. Kristillisdemokraattien mielestä jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään, muutoin ajaudumme väkisin kasvaviin tulonsiirtoihin unionin sisällä, kritisoi Essayah.

Kristillisdemokraattien mielestä parempi, ”kuudes skenaario”, olisi mitoittaa odotukset realistisiksi ja säilyttää jäsenvaltioiden vastuu omasta kehityksestään.

– Jäsenmailla tulee säilyä paine tarpeellisten uudistusten tekemiseen, eikä ulkopuoliseen tukeen turvautuen laiminlyödä rakennemuutoksia.

Kristillisdemokraatit torjuvat suunnitelmat liittovaltiokehityksestä.

– On toimittava nykyisten perussopimusten puitteissa ja haettava yhteistyöstä jäsenvaltioille hyötyjä niin talouden kuin turvallisuuden saralla. On keskityttävä sisämarkkinoiden vapauttamiseen reilulle kilpailulle suuntana terve markkinatalous ja yhdistettävä voimia kaikkia hyödyttävissä hankkeissa.