Maanselkä: Yhdistetään peruspäiväraha ja työmarkkinatuki

30.9.2017 klo 15:17 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä aloittaisi sosiaaliturvauudistuksen yhdistämällä peruspäivärahan ja työmarkkinatuen. Maanselän mukaan tukien sisältö ja määrä ovat miltei samat.

– Sosiaaliturvan yksinkertaistaminen on suuren sosiaaliturvauudistuksen tärkeimpiä tavoitteita. Työ voitaisiin aloittaa yhdistämällä kaksi lähes identtistä tukimuotoa: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. Kela maksaa molemmat tuet ja laskuttaa kuntia jälkikäteen. Tukien määrä on sama. Suojaosat ovat samat. Suojaosa lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk ylittävästä osuudesta otetaan huomioon puolet. Täysi peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2017 on 32,40 €/päivä* 21,5pv = 696,6 €/kk, jota maksetaan viideltä päivältä viikossa. Summasta peritään ennakonpidätyksenä 20% veroa, nettona tuki on 557,28 euroa kuukaudessa. Sekä työmarkkinatuen että peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet yleensä vähennetään etuudesta, Maanselkä kirjoittaa.

– Peruspäivärahaa voi saada 400 päivää, jonka jälkeen ”putoaa” työmarkkinatuelle. Putoamisella ei välttämättä ole mitään taloudellisia seurauksia. Työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla on historiallinen syynsä. Peruspäivärahan saajat kuuluvat työttömyyskassaan, mutta työmarkkinatuki on kaikkien työmarkkinoilla olevien haettavissa. Kataisen hallitus vuonna 2012 teki sadan euron tasokorotuksen työttömyysturvaan ja poisti vuonna 2013 puolison tulojen tarveharkinnan työmarkkinatuesta. Tukimuodoista tuli lähes identtiset. Mikä on suuri ero, jonka vuoksi tuet pitää pitää erillään? Olen saanut selville vain, että peruspäivärahan määrään eivät vaikuta pääomatulot eivätkä vanhempien tulot. Työmarkkinatukeen vaikuttaa. No onko tämä suuri syy pitää tuet erillään? Sosiaaliturvan viidakon purkaminen voisi aloittaa yhdistämällä nämä lähes identtiset tukimuodot.

Sosiaaliturvauudistuksen lopullisena tavoitteena tulisi Maanselän mukaan pitää kaikkien perustukimuotojen yhdistämistä. Kun peruspäiväraha ja työmarkkinatuki on saatu yhteen tulisi loput tukimuodot yhdistää.

– Tämä jälkeen uudistamisessa olisi jäljellä hankalammat poliittiset päätökset, kuten toimeentulotuen ja työmarkkinatuki-peruspäivärahan yhdistäminen, sekä asumistuen ja toimeentulotuen asumisosan yhdistäminen. Tämän jälkeen ongelmaksi jäisivät enää päivähoitomaksut, joiden integroiminen tukijärjestelmään parantaisi pikkulapsiperheiden asemaa. Näin saataisiin yksi järkevä tukimuoto. Jos sen vähenemisaste työtuloista olisi 60% tietämillä, niin se tekisi työnteon aina kannattavaksi.

-Sosiaaliturvan uudistaminen on käsityötä, eli yhdistelmä poliittisia kompromisseja ja tutkimustietoa. Jos ”pyörä” aiotaan keksiä uudestaan, perustulona niin uudistuksesta ei tule mitään. Nykyiset tuet yhteen, kriteerit yhteen ja vähenemisasteet loivemmiksi niin saadaan työnteosta aina kannattavaa, Maanselkä toteaa.