Lapin piiri: Etsivällä vanhustyöllä apua syrjäytyville ja yksinäisille ikäihmisille

5.11.2017 klo 18:05 Kannanotot

KD:n Lapin piirin piti syyskokouksen 4.11.2017 Rovaniemellä ja antoi kannanotot:

Etsivällä vanhustyöllä apua syrjäytyville ja yksinäisille ikäihmisille

Eläkeköyhyys on lisääntynyt Suomessa nykyisen hallituksen aikana. Tämä näkyy myös ruoka-apujonoissa, joissa käy viikoittain yli 20 000 ihmistä. Kristillisdemokraattien Lapin piiri vaatii, että budjetissa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon ikäihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaaminen.

Jopa ikäihmisten itsemurhien määrä on kohonnut hätähuutona ahdinkoon. Vanhusten kotipalveluun tarvitaan pikaisesti lisää resursseja. Etsivä vanhustyö on uusi, vielä tuntematon työmuoto, jolla kohdataan ikäihmisiä. Tätä toimintaa tulee kehittää niin, että mm. yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, päihdeongelmista ja liikkumisvaikeuksista kärsivät ikäihmiset saataisiin tehokkaammin palveluiden pariin.

 

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava

Kristillisdemokraattien Lapin piiri vaatii uutta otetta sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Sisäilmaongelmille altistuu Suomessa päivittäin 600 000 – 800 000 henkilöä, joista 100 000 – 200 000 on lapsia. Oireilevia on kymmeniä tuhansia ja vakavasti oireilevia tuhansia. Altistusten pitkittyessä terveyshaitta muodostuu vakavammaksi.

On ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Rakentamisen laatua ja valvontaa on vahvistettava. On otettava käyttöön kuivaketjurakentamista, jossa minimoidaan rakenteiden kastuminen. Puu-/hirsirakentaminen on nostettava keskiöön. Myös elinkaarimallia tulee suosia. Siinä rakentaja huolehtii rakennusten huollosta ja ylläpidosta sovitun ajan. Käyttäjän vastuu on myös merkittävä. Sisäilman laatua ei tule riskeerata liian tiukoilla energiasäännöksillä.

 

Piirin puheenjohtajana jatkaa vuonna 2018 Ossi Karjalainen Kemistä (kuvassa) ja varapuheenjohtajana Outi Kurkela Enontekiöltä.