Räsänen: Lasten mielenterveyspalveluiden saatavuutta perusterveydenhuollossa parannettava

23.1.2018 klo 16:36 Uutiset


Kansanedustaja Päivi Räsänen jätti tänään kirjallisen kysymyksen koskien lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Räsänen kysyy asianomaiselta ministeriltä, miten hallitus vahvistaa lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää sote-uudistuksen yhteydessä.

Lasten mielenterveysongelmiin puuttuminen paremmin jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, jolloin ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi.

Kysymyksen taustalla on THL:n ja Kelan yhdessä teettämä selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa, josta ilmenee, etteivät mielenterveyshäiriöistä kärsivät lapset saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan yhä useammin erikoissairaanhoitoon. Peruspalveluissa pitäisikin olla nykyistä paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä.

– Pidän erittäin tärkeänä, että lasten mielenterveyspalvelut ovat helposti ja riittävän nopeasti saatavilla. Lasten mielenterveysongelmiin puuttuminen paremmin jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, jolloin ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi, Räsänen toteaa.

Raportista ilmenee myös, että erikoissairaanhoitoon ohjautumisessa on merkittäviä alueellisia eroja, eivätkä lapsiperheiden mielenterveyspalvelut toteudu näin ollen yhdenvertaisesti. Vastaavasti paremman hoidon toteuttamisen perustasolla on todettu edellyttävän, että terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen kuuluu riittävä määrä lasten mielenterveyshäiriöihin liittyvää monipuolista opetusta.

– Palvelujen saatavuudessa ilmenneisiin alueellisiin eroihin tulee puuttua. Sote-uudistuksen yhteydessä tulee viimeistään kartoittaa näiden palvelujen riittävä yhdenvertainen toteutuminen valtakunnallisesti, Räsänen jatkaa.

Lasten mielenterveyshäiriöihin liittyvän monipuolisen opetuksen lisääminen on ensisijaisen tärkeää, jotta mielenterveysongelmien ensimmäiset oireet osataan tunnistaa riittävän ajoissa jo perustasolla, Räsänen painottaa