KD eduskuntaryhmä: Suomen EU-jäsenmaksuja ei pidä korottaa

2.2.2018 klo 09:22 Uutiset

Hallituksen ei missään nimessä pidä suostua Suomen EU-jäsenmaksun korotukseen, kun nyt neuvotellaan seuraavasta unionin rahoituskehyskaudesta, katsoo Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä talvikokouskannanotossaan. Eduskuntaryhmä piti torstaina talvikokoustaan eduskunnassa.

Britannian maksuosuutta ei pidä korvata nostamalla Suomen eikä muiden jäsenmaiden maksuosuuksia.

Vääntö vuoden 2020 jälkeen noudatettavasta rahoituskehyskaudesta on kova, kun Ison-Britannian maksuosuus EU:n budjettiin poistuu. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä tuota poistumaa ei pidä korvata nostamalla Suomen eikä muiden jäsenmaiden maksuosuuksia. Brexitin takia ei EU:n budjetin osuutta jäsenmaitten yhteenlasketusta bkt:sta pidä nostaa nykyisestä noin yhdestä prosentista. On torjuttava myös yritykset muuttaa Suomelle epäedullisemmiksi niitä perusteita, joilla määräytyvät maksut EU:n budjettiin ja sieltä jäsenmaiden tukiin ja hankkeisiin. KD vaatii hallitukselta rohkeutta ajaa Suomen etua Brysselissä.

KD:n eduskuntaryhmän mukaan Suomen pitää korostaa EU:ssa markkinatalouden perusperiaatteita, sijoittajavastuuta, markkinakuria ja jäsenmaiden oman vastuun merkitystä. Siksi komission esitykset yhteisvastuun lisäämisestä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:ssa on torjuttava. EMU:lle ei pidä luoda budjettilinjaa EU:n budjetin sisälle, ei talous- ja finanssiministeriä tai -ministeriötä, ei yhteisvastuullista Euroopan valuuttarahastoa, eikä yhteistä velkajärjestelymekanismia. On päinvastoin korostettava jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan.