Östman: Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä

2.2.2018 klo 09:30 Uutiset

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan KD haluaa edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ilman kasvuyrityksiä talouskasvun hedelmät jäävät laihoiksi ja uudet työpaikat suurelta osin syntymättä.

– Mitä enemmän yritysten ja sitä kautta koko talouden kasvupotentiaalista saadaan lähitulevaisuudessa irti, sitä vähemmän joudutaan miettimään talouden sopeuttamista.

Östman pitää viime vuosien start-up ilmiötä erittäin tervetulleena. Uusien yritysten perustamisen kannustamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin toimia, joilla kannustetaan ja mahdollistetaan yritysten kasvu pienistä keskisuuriksi.

Verkkokauppa on kuluttajien keskuudessa kovassa kasvussa, ja nyt onkin erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että kotimaisilla toimijoilla on hyvät edellytykset kilpailuun.

– Avaimet yritysten kasvuun ja menestykseen lepäävät suurelta osin yrittäjien ja sijoittajien riskinoton varassa. Yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa yritysten kasvu ja pienentää yrittämisestä aiheutuvia riskejä.

Kasvuyritysten tukemiseksi ei ole yksittäisiä taikakeinoja, vaan tarvitaan useita toimenpiteitä, joiden avulla poistetaan kasvun esteitä erilaisilta yrityksiltä. KD kiinnittää huomiota alakohtaiseen työvoimapulaan ja haluaa lisätä ja uudelleen kohdentaa erityisesti ammatillisten opintojen aloitussaikkoja. Lisäksi KD vahvistaisi pienten ja keskisuurten yritysten kasvua tukemalla niiden kansainvälistymistä. Östman muistuttaa, ettei paluuta perinteiseen suurteollisuuteen enää ole.

– Meidän on löydettävä uusia kasvualoja ja helpotettava pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Tarpeetonta byrokratiaa, joka heikentää mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen on vähennettävä nopeasti. Työmarkkinoiden pelisääntöjä on uusittava niin, että pienten yritysten tarpeet tulevat paremmin huomioon otetuiksi.

Suomella on kaikki edellytykset olla digitalisaation edelläkävijämaa. Tämä potentiaali pitää hyödyntää, jotta Suomi keräisi mahdollisimman suuren hyödyn digitalisaation mahdollisuuksista niin talouskasvun kuin työllisyyden osalta. Yhtenä esimerkkinä Östman nostaa verkkokaupan, jossa suomalaiset yritykset ovat jääneet jälkeen.

– Verkkokauppa on kuluttajien keskuudessa kovassa kasvussa, ja nyt onkin erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että kotimaisilla toimijoilla on hyvät edellytykset kilpailuun. Siksi tarvitaan toimia sekä viestintä- että elinkeinopolitiikan alalla.

Östman alusti KD eduskuntaryhmän talvikokouksen yhteydessä järjestetyn kasvuyritysseminaarin torstaina 1.2.2018.