Tanus Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen suojelijana

7.3.2018 klo 14:22 Uutiset

Vammaispalvelujen kilpailutusta koskeva Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan puhemies Paula Risikolle. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus toimii aloitteen suojelijana.

Tanuksen mukaan palveluiden kilpailuttaminen rikkoo Suomen ratifioimaa YK:n yleissopimusta, vammaisten ihmisten oikeuksista. Kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heikentävät heidän elämänlaatuaan.

Aloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun kilpailuttaminen. Aloitteen panivat liikkeelle Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-aln asumisen neuvottelukunta, kesäkuussa 2017.

Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkennusta: hankintalain mukaista kilpailutusta ei tule soveltaa koko elämän mittaisten asumista, henkilökohtaista apua ja puhevammaisten tulkkausta koskevien palveluiden hankintaa.

Kansalaisaloitteen ensimmäinen Markku Virkamäki, kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnasta toteaa, että kilpailutusmenettely on vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisen keskeinen kipukohta. Se on kestämätön tapa järjestää vammaisten henkilöiden elämänmittaisia, välttämättömiä avun ja tuen tarpeiden palveluja.

Ei myytävänä-kansalaisaloite keräsi yhteensä 72 059 kannattajaa. Se on vammaisten ihmisten ja läheisten kansanliike.

– Minuun ei ole koskaan yli 20-vuotisen työurani aikana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä oltu näin laajasti yhteydessä vammaisten henkilöiden ja perheiden taholta. He ovat halunneet tuoda kokemuksensa oikeuden loukkauksista esille” Virkamäki kertoo.

Tällä hetkellä palveluiden käyttäjällä ei ole osallisuutta kilpailutusmenettelyssä. Hankintalaki tarjoaa asianosaisuuden vain kunnille ja KELAlle tilaajina sekä palveluntuottajille. Palvelun käyttäjille on varattu kohteen tai kauppatavaran osa tai paikka, johon kansalaisaloitteemme nimi viittaa.

Kilpailuttamismenettelyssä vammaisilla henkilöillä ja heidän läheisillään ei ole oikeussuojakeinoja, mikä on syvästi länsimaisen demokratian sekä oikeusvaltion vastainen tilanne.

Tanus painottaa, että syrjään joutuminen oman elämän ratkaisuista ja omassa asiassaan aiheuttaa voimattomuutta, ahdistusta ja kipua. Syrjäyttäminen syö hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä niin vammaisten henkilöiden kuin läheistenkin osalta. Nämä asiat ovat nousseet kansalaisaloitteen yhteydessä voimakkaasti esiin.

Kansainvälisen ja kansallisen vammaisliikkeen keskeinen tunnuslause on ”Ei mitään meille ilman meitä”.  Suomi on myös ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Kilpailutusmenettelyn aikaansaama osattomuus on jyrkässä ristiriidassa sopimuksen hengen ja kirjaimen kanssa.

Markku Virkamäen mukaan, Ei myytävänä- kansalaisaloitte on hallituksen valinnanvapausehdotuksen hengen mukainen. Palvelun laadun valinta ja valvonta kannattaa antaa palvelun käyttäjille ja läheisille.

Kansalaisaloite etenee nyt eduskunnan käsiteltäväksi. Sari Tanus pitää tärkeänä siirtyä nykyisestä kilpailuttamismenettelystä kestävämpään järjestämistapaan.