Kotimaisen maatalouden puolesta taisteltava – 100 miljoonan euron kriisipaketista päätettävä heti

27.8.2018 klo 14:25 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odottaa hallitukselta merkittäviä panostuksia satovahinkojen korvaamiseksi. KD kannustaa hallitusta käyttämään kaikki olemassa olevat mekanismit maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Riittävästä kriisipaketista tulee sopia budjettiriihen yhteydessä ja kriisiapu pitää antaa lisäbudjetissa mahdollisimman nopeasti. KD esittää 100 miljoonaa euroa välittömään kriisiapuun lisäbudjetissa. Maatalouden edustajat ovat vaatineet 200 miljoonaa euroa pidemmän aikavälin toimenpiteisiin.

Kuivuuden aiheuttamat satovahingot ovat mittavat. Kevätviljojen sato on jäämässä useimmilla alueilla 60-70 prosenttiin keskimääräisestä. Säilörehupula on todellinen. Tilanne maatiloilla on äärimmäisen stressaava, sillä myös viime vuoden sato oli heikko runsaiden sateiden vuoksi. Kyseessä on monien ainoa tulonlähde, ja tilannetta pahentavat mittavat velkataakat etenkin nuoremman polven maatalousyrittäjillä.

Lyhyen aikavälin ratkaisujen ohella tarvitaan pidemmän aikavälin uudistuksia alan kannattavuuden parantamiseksi. Tämä edellyttää sekä kaupan että elintarviketeollisuuden osallistumista ja reilujen markkinatapojen aikaansaamista. Viljelijöiden satovahinkovakuutusten rakennetta tulee muuttaa ja maksuja vähentää. Myös elintarviketeollisuus ja vähittäiskauppa pitää velvoittaa osallistumaan rahaston kautta vakuutusmaksujen maksamiseen. Tarvitsemme kotimaisia elintarvikkeita ja niiden saatavuuden turvaaminen on koko elintarvikeketjun asia.

Keuruulle kesäkokoukseensa kokoontunut KD eduskuntaryhmä painottaa, että ilman riittäviä toimenpiteitä maamme huoltovarmuus ja kotimaisen ravinnontuotannon jatkuvuus ovat vaakalaudalla, kun maatalouden kannattavuus heikkenee ja tiloja lopetetaan ennätysvauhtia.