KD eduskuntaryhmä mukana välikysymyksessä Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

10.2.2021 klo 13:55 Kannanotot

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä osallistuu Perussuomalaisten aloitteesta tehtyyn välikysymykseen Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin. KD ei hyväksy hallituksen päätöstä osallistua EU:n elpymisrahastoon.

KD eduskuntaryhmä on jo aiemmin vaatinut hallitusta myöntämään, ettei EU:n elpymisrahasto ole Suomen edun mukainen. Lukuisat asiantuntijat ovat todenneet, ettei rahastosta ole merkittävää hyötyä Suomen viennille. Päinvastoin sen nettovaikutus voi olla onnistuessaankin Suomen taloudelle kielteinen, koska sillä elvytetään Etelä- ja Itä-Eurooppaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan kustannuksella. Välineen kertaluonteisuuteen puolestaan ei usko enää kukaan muu kuin hallitus itse.

Viime kesänä Suomen arvioitiin saavan elpymisrahastosta avustuksia noin 3,2 miljardia euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan saamiset ovat jäämässä noin puoli miljardia euroa arvioitua pienemmäksi, sillä talouskasvumme on kärsinyt koronavirustilanteesta odotettua vähemmän. Suomen arvioitu maksuosuus elpymispaketista on edelleen noin 6,6 miljardia euroa, josta saisimme takaisin noin 2,7 miljardia euroa. 6,6 miljardia euron maksuosuuden lisäksi vastuumme välineen lainamuotoisen tuesta on yhteensä noin 6,1 miljardia euroa, mikäli takausvastuussa oleva jäsenvaltio tai useampi ei pysty suoriutumaan velvoitteestaan.

KD eduskuntaryhmä toistaa kantansa, ettei se voi hyväksy hallituksen päätöstä osallistua EU:n elpymisrahastoon. Vuosikymmeniä kestävä yhteisvastuullinen velka ja korkeammat jäsenmaksut uhkaavat vaarantaa taloutemme kantokyvyn. Mikäli Suomi olisi itse ottanut lainan markkinoilta, se olisi saanut sen halvemmalla. Korkeammat jäsenmaksut voivat edellyttää tulevaisuudessa veronkiristyksiä. Eduskuntaryhmä näkee rahaston olevan myös räikeästi ristiriidassa EU:n perussopimusten kanssa.