Puoluevaltuuston kannanotot: Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen on tärkeintä sukupolvipolitiikkaa

27.11.2023 klo 14:31 Uutiset

Monen nuoren luottamus yhteiskuntaan ja omaan tulevaisuuteen on heikentynyt. Esimerkiksi tuoreimman Kansalaispulssi -tutkimuksen mukaan 15–29-vuotiaat tuntevat kaikista heikointa luottamusta omaan tulevaisuuteensa.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto korostaa, että tärkeintä on hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupauksen turvaaminen tulevillekin sukupolville, eli velkaantumiskehityksen pysäyttäminen. Nuorten tulee voida luottaa siihen, että yhteiskunnan tuki on vahvimmillaan silloin, kun yksilö on heikoimmillaan. Vihervasemmistolaisen talouspolitiikan tapa laastaroida tämän päivän ongelmia nuorempien sukupolven kustannuksella on omiaan ennen pitkää romahduttamaan hyvinvointiyhteiskunnan.

Puoluevaltuusto muistuttaa, että Orpon hallitus toteuttaa lasten ja nuorten terapiatakuun, jota vaalilupauksista huolimatta Rinteen–Marinin hallitus ei priorisoinut toteutettavaksi. Hallitus lupaa myös lukuisia muita panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin sekä esimerkiksi koulutukseen. Nuorten hyvinvoinnin painottamisesta hallituksessa kielii myös se, että hallituksessa on tällä kaudella erillinen liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri, jonka salkku siirtyy Kristillisdemokraateille hallituskauden puolessavälissä.

Hallituksen konkreettisten panosten ohella on tärkeää, että kriisipuheen rinnalla pystytään luomaan toivon näköaloja ja luottamusta siihen, että tuleville sukupolville käy hyvin. Tässä työssä valtio ei yksin pärjää, vaan tarvitsee kumppanikseen vahvat ja välittävät perheet sekä kansalaisyhteiskunnan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstövajeeseen tarvitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja

Osassa päiväkoteja lasten hyvinvointi ja turvallisuus kärsivät henkilöstövajeesta. Kristillisdemokraatit esittää vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kriisiytyneeseen henkilöstöpulaan. Varhaiskasvatuksen kustannusten kasvua ja jonotilannetta voitaisiin hillitä lasten kotihoitoon kannustavalla kuntalisällä. Kuntalisän selkeällä korotuksella myös mahdollistetaan perheille realistinen vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle.

Lempäälässä meneillään olevassa kuntalisän pilotissa on jo näyttöä siitä, että se tuo myös säästöjä. Se on myös helpottanut työvoimapulaa ja lapsiryhmät on voitu pitää riittävän pieninä.

Alle 3-vuotiaiden päivähoito synnyttää suurimmat kustannukset, koska henkilöstömitoitus on paljon tiukempi. Vuonna 2020 palautettiin kaikille lapsille oikeus varhaiskasvatukseen. Alle 1-vuotiaiden vauvojen määrä varhaiskasvatuksessa onkin räjähtänyt kasvuun. Paikoin vauvojen määrä varhaiskasvatuksessa on jopa tuplaantunut viime vuosina. Tutkimusten mukaan liian pienenä, liian suuriin ryhmiin vieminen ei välttämättä ole pienen lapsen kehityksen kannalta hyvä asia.

Vanhemmilla on oltava oikeus hoitaa lastaan kotona – tulotasosta riippumatta. Kotihoidon pitäminen hyvänä ja taloudellisestikin realistisena vaihtoehtona alle 3-vuotiaille voi vapauttaa päivähoitopaikkoja sitä kipeimmin tarvitseville.

Aika, jossa elämme, huutaa turvallisuutta

Asiantuntijoiden mukaan Itä-Suomen asuttuna pitäminen on Suomen turvallisuudelle elintärkeää ja pohjoisen Suomen liikennereittien merkitys huoltovarmuuden kannalta on erittäin merkittävä. Mikäli Itämeren kautta tapahtuva rahtiliikenne jostain syystä estyisi, mahdollistavat pohjoiset reitit kulkemisen.

Suomen merkittävät luonnonvarat, mm. kaivannaiset ja metsävarannot sijaitsevat Pohjois- ja Itä-Suomessa. Rajaseutujen alueilla energiainvestoinnit ovat turvallisuustekijöiden vuoksi rajatumpia kuin muualla Suomessa. Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaamiseksi on Pohjois- ja Itä-Suomen alueiden elinvoimaa tukevia infrahankkeita rahoitettava niin, että ihmisten lisäksi myös rahdit kulkevat hyviä teitä ja toimivia rautatieyhteyksiä pitkin. Lentoliikenteen on palveltava myös itäisiä ja pohjoisia työmatkailijoita. Jotta työntekijöitä ja asukkaita riittää tuottamaan alueellista turvallisuutta, on valtion varmistettava koulutus- ja elinkeinopolitiikalla pohjoisen ja itäisen Suomen nuorille mahdollisuus kouluttautua alueensa työvoimaa kaipaaville aloille. Rajaseutujen rajatumpaa energiantuotantoa on kompensoitava esim. tuulivoiman rakentamisen rajoittamisen vuoksi.

Suomen hallintavaltaa omaan alueeseen turvataan osoittamalla, että koko Suomi on suomalaisille tärkeä ja arvokas. Käytännöllinen tapa lisätä suomalaisten turvallisuuden kokemusta on huolehtia elinvoimaisuudesta rajalta rajalle – myös taloudellisesti.