Kuntavaalit 2021

KD kuntavaaleissa 2021 teemalla ”Koko maa mukana”

Kristillisdemokraateille kuntien peruspalvelut ovat sydämen asia. Rakennamme kuntia, joissa on ilo asua, tehdä töitä ja yrittää. Haluamme panostaa laadukkaaseen perusopetukseen, turvalliseen varhaiskasvatukseen ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Rakennamme kuntia, joissa on hyvä ja turvallista ikääntyä, joissa heikoimmista pidetään huolta ja joissa jokainen nuori löytää paikkansa. Teemme työtä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi, osallisuuden kokemiseksi ja liikkumisen lisäämiseksi. Lue lisää tavoitteistamme

Sari Essayah kannustaa lähtemään ehdokkaaksi:

”Hyvä ehdokas on sellainen, jolla on halu vaikuttaa.”

”Usein ehdokas voi olla paikallisesti tunnettu; esimerkiksi hoitajat, poliisit, urheiluseuroissa ja paikallisissa yhdistyksissä toimivat voivat kerätä itselleen mukavan äänisaaliin. Joskus riittää, jos omaa laajan perhe- ja tuttavapiirin, ja saa äänestäjänsä liikkeelle.”

”Verkottuminen on tärkeää. Omasta harrastuspiiristä tai seurakunnasta voi saada itselleen tukijoukkoa, jotka voivat moninkertaistaa vaalituloksen.”

”Essayah’n kriteerit hyvälle ehdokkaalle ovat väljät; monenlaiset persoonat pärjäävät vaaleissa. Rimaa ei saa asettaa itselleen liian korkeaksi; tärkeää on, että on halu vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Se voi olla vaikkapa kyläkoulu, lasten harrastusmahdollisuudet tai vanhustenhoito, hän sanoo. On tärkeä miettiä myös kunnan elinvoimaisuutta, että löytyy työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia, koska ne vetävät puoleensa.”

”Koulujen joulujuhla- ja Suvivirsi-keskustelussa sekä seurakuntien tai muiden tahojen vierailukäytännöissä on huomioitava, että näitä päätöksiä tehdään kunnan sivistyslautakunnissa ja koulujen johtokunnissa, joissa kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat päätetään. Näissä asioissa vaikuttamisen paikat ovat nimenomaan kunnissa.”

”Ehdokkaiksi tarvitaan ennen kaikkea tavallisia ja erilaisia ihmisiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia, duunareita ja yrittäjiä, sekä kaikkea tältä väliltä. Kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua, Essayah vetoaa.”

Kuntavaalit 13.6.2021 (på svenska)

 • Kun olet täyttänyt sähköisen ehdokashakemuksen, hakemus välittyy asuinkuntasi KD:n paikallisosaston puheenjohtajalle ja sihteerille (Helsingissä piirille). Paikallisosastosta ollaan sinuun sitten yhteydessä. Paikallisosasto nimeää kuntavaaliehdokkaat.
 • Ehdokashakemuksen lähettämisen jälkeen saat omaan sähköpostiisi viestin, missä olevalla linkillä ja tunnuksella pääset päivittämään ja täydentämään omia ehdokastietojasi. Säästä tuo saamasi sähköpostisi aina vaalipäivään 13.6.2021 saakka. Valokuvan osalta täytä ehdokashakemukseen vasta lopullinen vaalikuvasi.
 • Sähköisen ehdokashakemuksen lisäksi jokaisen kuntavaaliehdokkaan pitää täyttää paperinen ehdokassuostumuslomake, mihin tulee ehdokkaan henkilökohtainen allekirjoitus:
  word: Kuntavaalit2021_ehdokassuostumuslomake
  pdf: Kuntavaalit2021_ehdokassuostumuslomake
 • Alkuperäiset paperiset ehdokassuostumuslomakkeet KD:n paikallisosasto toimittaa oman kunnan keskusvaalilautakunnalle (ja kopio lomakkeesta jää KD:n paikallisosastolle).

Kuntavaaleissa voi olla ehdokkaana siinä kunnassa, missä on kirjoilla 12.5.2021.

Virallisesti vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Päivämääriä kuntavaaleissa 2021:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten VIIMEINEN jättöpäivä: 4.5.2021 klo 16 mennessä
 • ehdokasasettelun vahvistaminen (jolloin ehdokasnumerot saadaan): 14.5.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen keskiviikko 16.6.2021
 • uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

KD:n kuntavaltuutetut

Kristillisdemokraatit saivat kuntavaaleissa 9.4.2017 vaalivoiton: 105 551 ääntä (+12 294 ääntä edellisiin vaaleihin) ja 316 valtuutettua (+16 valtuutettua edellisiin vaaleihin). Valtuutettumme toimivat muun muassa parempien peruspalveluiden, terveen kuntatalouden ja työllistämisedellytysten puolesta. Tutustu KD:n kuntavaltuutettuihin kaudella 1.6.2017-31.5.2021.

Mitä asioita valtuustojen kokouksissa käsitellään ja mitä siellä päätetään?

Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää kunnan palveluista sekä kuntalaisilta perittävien maksujen perusteista. Kunta on monien lakisääteisten palvelujen järjestäjä ja tuottaja.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnan useimpiin toimielimiin, päättää luottamushenkilöiden palkkioista sekä valitsee kunnan tilintarkastajat. Valtuusto myös hyväksyy kunnan tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauksista.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi valtuusto päättää lukuisista muista valtuuston päätettäviksi eri lakien, asetusten ja kunnallisten johtosääntöjen perusteella määrätyistä asioista.

Kuntavaltuustojen toiminnasta ja tehtävistä voi lukea tarklemmin Kuntaliiton sivuilta

Kristillisdemokraattien periaateohjelma, KD:n kuntavaaliohjelma 2021 KD:s kommunalvalsprogram 2021 på svenska ja muut KD:n ohjelmat

Kuntavaaleista voit lukea lisätietoja Oikeusministeriön sivuilta tai olla yhteydessä puoluetoimistoon:

Voi myös antaa ehdokasvinkkejä potentiaalisista ehdokkaista lomakkeella: www.kd.fi/ehdokasvinkki