Lähde kuntavaaliehdokkaaksi!

Seuraavat kuntavaalit pidetään sunnuntaina 18.4.2021. Lähde Kristillisdemokraattien ehdokkaaksi täyttämällä ehdokashakemus: TÄÄLLÄ

-> Kun olet täyttänyt tuon sähköisen ehdokashakemuksen, hakemus välittyy asuinkuntasi KD:n paikallisosaston puheenjohtajalle ja sihteerille (Helsingissä piirille). Paikallisosastosta ollaan sinuun sitten yhteydessä. Paikallisosasto nimeää kuntavaaliehdokkaat.

-> Ehdokashakemuksen lähettämisen jälkeen saat omaan sähköpostiisi viestin, missä olevalla linkillä ja tunnuksella pääset päivittämään ja täydentämään omia ehdokastietojasi. Säästä tuo saamasi sähköpostisi aina vaalipäivään 18.4.2021 saakka.

Sähköisen ehdokashakemuksen lisäksi jokaisen kuntavaaliehdokkaan pitää täyttää PAPERINEN ehdokassuostumuslomake, mihin tulee ehdokkaan henkilökohtainen allekirjoitus: word: Kuntavaalit2021_ehdokassuostumuslomake ja pdf: Kuntavaalit2021_ehdokassuostumuslomake.

På svenska: word: Kommunalval2021_ kandidatförsäkran och pdf: Kommunalval2021_ kandidatförsäkran

Alkuperäiset paperiset ehdokassuostumuslomakkeet KD:n paikallisosasto toimittaa oman kunnan keskusvaalilautakunnalle (ja kopio lomakkeesta jää KD:n paikallisosastolle).

Puolueen puheenjohtaja Sari Esssyah kannustaa kaikkia lähtemään kuntavaaleihin ehdokkaaksi:

– ”Hyvä ehdokas on sellainen, jolla on halu vaikuttaa.”

– ”Usein ehdokas voi olla paikallisesti tunnettu; esimerkiksi hoitajat, poliisit, urheiluseuroissa ja paikallisissa yhdistyksissä toimivat voivat kerätä itselleen mukavan äänisaaliin. Joskus riittää, jos omaa laajan perhe- ja tuttavapiirin, ja saa äänestäjänsä liikkeelle.”

– ”Verkottuminen on tärkeää. Omasta harrastuspiiristä tai seurakunnasta voi saada itselleen tukijoukkoa, jotka voivat moninkertaistaa vaalituloksen.”

– ”Essayah’n kriteerit hyvälle ehdokkaalle ovat väljät; monenlaiset persoonat pärjäävät vaaleissa. Rimaa ei saa asettaa itselleen liian korkeaksi; tärkeää on, että on halu vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Se voi olla vaikkapa kyläkoulu, lasten harrastusmahdollisuudet tai vanhustenhoito, hän sanoo. On tärkeä miettiä myös kunnan elinvoimaisuutta, että löytyy työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia, koska ne vetävät puoleensa.”

– ”Koulujen joulujuhla- ja Suvivirsi-keskustelussa sekä seurakuntien tai muiden tahojen vierailukäytännöissä on huomioitava, että näitä päätöksiä tehdään kunnan sivistyslautakunnissa ja koulujen johtokunnissa, joissa kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat päätetään. Näissä asioissa vaikuttamisen paikat ovat nimenomaan kunnissa.”

– ”Ehdokkaiksi tarvitaan ennen kaikkea tavallisia ja erilaisia ihmisiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia, duunareita ja yrittäjiä, sekä kaikkea tältä väliltä. Kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua, Essayah vetoaa.”

Kuntavaaleissa voi olla ehdokkaana siinä kunnassa, mikä on kotikunta eli missä on kirjoilla 18.3.2021. Virallisesti vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Päivämääriä kuntavaaleissa 2021:

– äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
– ehdokashakemusten VIIMEINEN jättöpäivä: 9.3.2021
– ehdokasasettelun vahvistaminen (jolloin ehdokasnumerot tulee): 18.3.2021
– ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
– ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
– vaalipäivä: 18.4.2021
– tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
– uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Kiinnostuksen ehdokkuuteen eli sähköisen ehdokashakemuksen voit täyttää: TÄÄLLÄ

Mitä asioita valtuustojen kokouksissa käsitellään ja mitä siellä päätetään?

Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää kunnan palveluista sekä kuntalaisilta perittävien maksujen perusteista. Kunta on monien lakisääteisten palvelujen järjestäjä ja tuottaja.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnan useimpiin toimielimiin, päättää luottamushenkilöiden palkkioista sekä valitsee kunnan tilintarkastajat. Valtuusto myös hyväksyy kunnan tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauksista.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi valtuusto päättää lukuisista muista valtuuston päätettäviksi eri lakien, asetusten ja kunnallisten johtosääntöjen perusteella määrätyistä asioista.

Kuntavaltuustojen toiminnasta ja tehtävistä voi lukea tarklemmin Kuntaliiton sivuilta: TÄÄLTÄ

Kristillisdemokraattien periaateohjelma löytyy: TÄÄLTÄ ja muut KD:n ohjelmat: TÄÄLLÄ.

Kuntavaaleista voi lukea lisätietoja Oikeusministeriön sivuilta: vaalit.fi/kuntavaalit
sekä voi kysyä lisätietoja:

Asmo Maanselkä, puoluesihteeri
[email protected], puh 044 511 2236

Mikko Rekimies, järjestöpäällikkö

[email protected], puh 044 552 5030