KD:s riksdagsgrupp: ”Politiska ideologier får inte vara i vägen för förnuftiga sote-lösningar”

28.8.2020 klo 16:15 Nyheter

Marins regering presenterade en modell till social- och hälsomodell som innehåller 21 landskap samt Helsingfors som enskilt sote-område. För att säkerställa tjänsterna på specialnivå kommer fem samarbetsområden att inrättas. Organiseringen av social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster kommer att överföras till de Sote-landskap som ska inrättas.

Ett starkt skuldsatt och åldrande Finland har stora problem. De offentliga intäkterna kommer snart inte att räcka till för att täcka utgifterna Efter alla tidigare misslyckanden måste den sote-reformen slutföras under denna valperiod.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen lägger särskild vikt vid reformens fokus på grundläggande tjänster och förebyggande åtgärder. De önskade besparingarna kan uppnås genom att fokus flyttas kraftigt till förebyggande tjänster och tidigt ingripande. Detta kommer att minska behovet av dyra specialtjänster och säkerställa att tjänsterna är tillräckliga även i framtiden.

I uttalandet från riksdagsgruppens sommarmöte påminner KD att den senaste sote-modellen innehåller flera problem. Modellen är mer förenklad än tidigare modeller men antalet juridiska reformer som krävs är flera och schemat för stramt. Det finns fortfarande många olösta problem relaterade till bland annat landskapsmodellen. Många av de planerade Sote-landskapen är för små för att effektivt kunna ta ansvar för social- och hälsovården för deras åldrande och minskande befolkning. En möjlig landskapsskatt med kompensationssystem skulle vara allt annat än enkel övning.

Enligt KD vill Marins regering begränsa privata tjänster, vilket är anledningen till att Kelas ersättning också upphävs. Regeringen visar också en kritisk attityd gentemot offentligt ägda företagstyper. I Finland kommer dock inte den offentliga hälsovården inte att klara sig utan ett förnuftigt och balanserat samarbete med privata tjänsteleverantörer.