Kandidatlistorna bör inlämnas till kommunernas centralvalnämnder 9.3., men kommunalvaldag skjuts upp

6.3.2021 klo 19:06 Nyheter

Beslut har tagits om att framflytta kommunalvalet till 13.6.2021. Från Justitieministeriet har vi fått följande direktiv:
• kandidatlistorna bör inlämnas till kommunernas centralvalnämnder tisdag 9.3.2021 senast kl. 16.00. (Eftersom det alltid kan vara möjligt att förslaget om att ändra vallagen faller i riksdagen, el.dyl.).
• de samtyckesblanketter som redan inlämnats till centralvalnämnderna gäller också i valet 13.6, även om de har fel datum (18.4.).
• de samtyckesblanketter som ännu inte har inlämnats, men undertecknats, gäller också i valet 13.6, även om de har fel datum (18.4). -> dessa dokument måste inlämnas till kommunens centralvalnämnd senast tisdag 9.3. kl. 16 i varje kommun.
• redan inlämnade valdokument och kandidatblanketter kan kompletteras och ändras fram till tisdag 4.5.2021 kl. 16.00
alltså kan och bör man och det lönar sig nu att skaffa fler kandidater ända fram till 4.5 kl. 16

Nya datum:
• fre 23.4 uppgifter plockas till rösträttsregistret (eller vem som har rätt att rösta och kandidera i detta val)
• tis 4.5. kl. 16 bör kandidatansökningarna vara inlämnade till kommunen
• – fre 14.5 kandidatuppställningem fastställs
• förhandsröstning i hemlandet i 2 veckor (26.5-6.6) och utomlands 4 dagar (2-5.6)
• sön 13.6 valdag
• sön 1.8 nya fullmäktige tillträder
Kraft och ork tillönskas alla i denna nya situation. Vi fick åtminstone tilläggstid att skaffa nya kandidater och mera tid att göra ett synligt valarbete!