Idag röstar folket – vi ska hålla hela landet och alla invånare med!

13.6.2021 klo 11:12 Nyheter

För kristdemokraterna är den kommunala basservicen en hjärtesak. Vi vill att din hemkommun sköts på ett ansvarsfullt och sakligt sätt i konstruktivt samarbete.

En fungerande livskraftspolitik utgör basen för en sund kommunal ekonomi. Vi bygger kommuner
där det är en glädje att bo, arbeta och vara företagsam. Vi vill satsa på högkvalitativ grundutbildning, trygg småbarnspedagogik och mångsidiga hobbymöjligheter.

Vi bygger kommuner där det är bra och tryggt att åldras, de svaga tas om hand och varje ung
människa hittar sin plats. Vi kristdemokraterna bygger kommuner där boende, arbete och företagsamhet är en glädje.

Bekanta dig med KD-kandidaterna på din hemort på vår webbplats i kandidatgalleriet
Idag, söndagen 13.6 kan du rösta endast i den vallokal som meddelats Dig per post.

Läs mer