KD med i interpellation om gränssäkerhet och hybridpåverkan

16.11.2021 klo 10:52 Nyheter

Kristdemokraternas riksdagsgrupp deltar i oppositionens gemensamma interpellation där de kräver åtgärder av regeringen för att förbereda sig för hybridpåverkan genom flyktingströmmar. Behovet att justera lagstiftningen har blivit akut i och med Belarus åtgärder.

– Situationen vid gränsen till Polen är allvarlig och känslig och det är nödvändigt att vi även i Finland, en av EU:s gränsstater, förbereder oss. Den här interpellationen tvingar regeringen till att komma samman – för den nationella säkerheten är det här en fråga som vi inte kan få sinsemellan motstridiga svar på, säger Päivi Räsänen, ordförande för KD:s riksdagsgrupp, i presskonferensen om interpellationen.

I interpellationen kräver man att regeringen kommer med ett förslag på en så kallad nödparagraf, med vilken man kunde avbryta emottagandet av asylansökningar om den allmänna ordningen och nationella säkerheten på grund av migration agiterad av en främmande stat äventyras.

– Jag är nöjd om regeringen i sitt svar förbinder sig till en snabb lagändring som tryggar Finlands gränser vid en eventuell, motsvarande hybridoperation. I fortsättningen behöver vi även ett fördjupat samarbete EU:s östra gränsstater emellan särskilt för att utveckla praxisen för de myndigheter som ansvarar för intern säkerhet, förklarade Räsänen.