Elsi Ranta ny partisekreterare för Kristdemokraterna

30.11.2021 klo 14:54 Nyheter

Kristdemokraternas partifullmäktige valde på sitt möte i Tammerfors i lördags Elsi Ranta från Vanda till KD:s nya partisekreterare för kommande tvåårsperiod. Tidigare partisekreterare Asmo Maanselkä sökte inte tjänsten efter att ha verkat som partisekreterare i 10 års tid.

Av de samtliga tio kandidaterna fick tre röster i valet. Riksdagsassistent Elsi Ranta från Vanda fick 30 röster, stadsfullmäktigeledamot Reija Taupila från Hyvinge 21 röster och Kati Nummensalo, stadsfullmäktigeledamot i Seinäjöki, 3 röster.

Elsi Ranta, 27, har arbetat som riksdagsassistent i snart fyra års tid i den Kristdemokratiska riksdagsgruppen, där hon främst assisterat partiordförande Sari Essayah i bland annat EU-frågor. Vid sidan av arbetet fullbordar hon sina magisterstudier i politikstudier vid Tammerfors universitet och skriver sin pro gradu -avhandling om kristdemokratisk ideologi.

Elsi Ranta blev medlem i KD Unga redan i högstadieåldern och var praktikant för Sari Essayah i Bryssel efter gymnasiet. I ungdomsorganisationen har hon varit verksam på såväl krets- som nationell nivå och hon har bland annat ansvarat för organisationens internationella relationer och varit delegat i EPP:s ungdomsförbund.

På bilden från vänster Kati Nummensalo, Elsi Ranta och Reija Taupila.