”Inhemsk mat kommer att tryta på vår tallrikar om vi inte agerar” – oppositionspartier lämnade in en interpellation om jordbruket

18.11.2022 klo 14:51 Nyheter

KD har presenterat 100 sätt att förbättra livsmedelssäkerheten och försörjningstryggheten. Vi försvarar den finländska maten och dess producenter. Regeringen har haft många möjligheter att reagera på bondgårdarnas prekära situation. Att igen skjuta upp besluten är oansvarigt. Därför har vi gjort en interpellation i frågan.

Finland måste kunna försörja sina egna medborgare. Bondgårdarna måste ha förutsättningar att producera världens renaste mat även i framtiden! Detta är också en säkerhetsfråga.

Bekanta dig med KD:s förslag (på finska).