KD emotser konkreta åtgärder för att utrota rasism och antisemitism

14.7.2023 klo 18:06 Nyheter

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd till gemensamma uttalandet som regeringspartiernas ordförande offentliggjorde den. I uttalandet framgår det i tydligt att statsminister Petteri Orpos regering har åtagit sig att främja förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i enlighet med sitt program och vill arbeta målmedvetet för att främja mänskors lika värde, jämlikhet och icke-diskriminering.

KD:s riksdagsgrupp anser att det är nödvändigt att statsrådet i början av riksdagens höstsammanträde avger ett meddelande om främjande av mänskors lika värde, jämlikhet och icke-diskriminering i det finländska samhället, som ordförandena föreslår. Gruppen betonar att meddelandet också bör innehålla konkreta åtgärder för att utrota rasism och antisemitism.

Kristdemokraterna är oroliga över upptrappningen och polariseringen av samhällsdebatten. Det är viktigt att alla parter strävar efter att främja ett konstruktivt samarbete och ömsesidig förståelse mellan de som tänker på olika sätt.

KD:s riksdagsgrupp påminner om att ministrarnas parlamentariska förtroende ska utvärderas i första hand utifrån de handlingar som ministern har vidtagit under sin mandatperiod.