Kitti Kumpulainen

73 - Kitti Kumpulainen

geronomi YAMK. Olen osallisuuden, hyvinvoinnin ja ikääntymisen kysymysten asiantuntija.

EU:n tulee kehittyä rauhan ja vakauden ylläpitäjänä. Tämä ei tarkoita astumista kohti liittovaltio-rakenteita. EU-valtioiden kansallinen päätöksenteko on ensisijaista. EU:ssa tulee kiinnittää huomiota Lapin erityisyyteen pohdittaessa arktisen alueen kysymyksiä. Alkuperäiskansojen elinolojen, kielen ja kulttuurin säilyminen on turvattava.

EU:n alueella on jo havaittu vesivarantojen hetkittäistä alenemista. EU:n on laadittava vesistrategia, joka ohjaa puhtaan veden käyttöä. Veden myynnin volyymeja EU:n ulkopuolelle on pohdittava kriittisesti. Ilmastonmuutoksen myötä puhdas makea vesi on kriittisin luonnonvara. Pohjavesivarantojen seurantaa on tehostettava. Suomen tulee kansallisella tasolla kiinnittää huomiota omiin vesivarantoihin ja niiden käyttöön. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tarpeet eivät voi ohittaa puhtaan veden säilyttämisen tarvetta.

EU:n alueella tulee kunnioittaa Euroopan juutalais-kristillistä arvoperintöä. Unionin on toimittava kaikkialla vapauden, demokratian, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ihmisen ja elämän arvo on ensisijaista, taloudellinen hyöty päätöksenteossa tulee tämän jälkeen.

 

·       Koulutus: Geronomi YAMK, SAMK Pori, 2018

·       Sovitteluopinnot, Lapin avoin yliopisto 2018

·       Pohjoissaamen kieli, peruskurssi ja keskitason kurssi menossa

·       Geronomi AMK, SAMK Pori, 2016

·       Sielunhoitoterapia (60 op), 2010

·       MLM Johtajuusseminaari 2005–2008

·       Yrittäjäkurssi 2005

·       Diakonian virkatutkinto, SKS Opisto 1993

·       Psykiatrinen sairaanhoito, SKS Opisto 1992

Vaalikuva

https://www.kdpuolue.fi/vaalit/files/hakemus/kumpulainen-kitti-7364.jpg?v=5c407b5c87d0c