Räsästä huolestuttavat koulutussäästöt ja sisäisen turvallisuuden resurssit

27.5.2015 klo 17:56 Uutiset

–  Neuvoteltu hallitusohjelma sisältää runsaasti kannatettavia esityksiä ja tavoitteita, joita myös Kristillisdemokraatit ovat esittäneet. Pidän myönteisenä sitä, että uuteen hallitukseen nimetään perheministeri, vaikka erityisiä lapsiperheitä tukevia esityksiä ei ohjelmasta löydykään, toteaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen.

– Talouden tasapainottaminen ja leikkaukset ovat välttämättömiä, mutta koulutukseen kohdistettujen leikkausten kokoluokka on yllättävä, koska kaikki puoluejohtajat lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta leikata.

Sisäisen turvallisuuden määrärahoihin esitetään Sipilän hallituksen ohjelmassa vain 50 miljoonan euron lisäystä. Räsäsen mukaan on hämmästyttävää, että kaavailtu lisäys on noin puolet pienempi kuin mitä kaikki puolueet yhdessä sopivat parlamentaarisessa työryhmässä ennen vaaleja.
– Kun hallitus esittää vielä toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille, edessä näyttää olevan poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen henkilöstön vähentäminen. Toivon, että uusi hallitus harkitsee tarkkaan, minkä arvon se antaa suomalaisten arjen turvallisuudelle, sanoo tehtävänsä jättävä sisäministeri.