KD eduskuntaryhmä: Yhteiskuntasopimus tarvitaan, mutta lapsilisät pois työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydältä

28.5.2015 klo 15:34 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen pyrkimystä saada uudelleen työmarkkinajärjestöt sopimaan yhteiskuntasopimuksesta, jonka tavoitteena on suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen. KD eduskuntaryhmän mielestä yhteiskuntasopimuksen syntyminen on erittäin tarpeellista.
– Pidämme myönteisenä, että uusi hallitus pyrkii edelleen tähän ehdollisella säästölistalla.

Kristillisdemokraatit pitävät kuitenkin erittäin huolestuttavana sitä, että lapsilisät on otettu mukaan yhteiskuntasopimuksen syntymiseen sidottuun, ehdolliseen säästölistaan 120 miljoonan suuruisella leikkauksella. Lapset eivät ole mukana työmarkkinaneuvottelupöytien ääressä. Lasten hyvinvointi on Suomen tulevaisuuden perusta, eikä lapsilisiä tule käyttää strategisena kaupankäynnin välineenä. Siksi KD eduskuntaryhmä katsoo, että lapsilisäleikkaus tulisi ottaa pois ehdolliselta säästölistalta.
– Vastuuta lapsiin kohdistuvista leikkauksista ei tule siirtää työmarkkinaosapuolille. Viime kauden lopulla kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä, ettei lapsilisistä enää leikata. Tämä linja on nyt syytä pitää.