Vammaisia ikäihmisiä ei saa syrjiä vammaispalvelujen lainsäädäntöä uudistettaessa

17.3.2016 klo 15:33 Kannanotot

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei hyväksy hallituksen normienpurkuesitystä, jonka mukaan vammaisten henkilöiden erityispalveluihin säädettäisiin 75 vuoden yläikäraja. Hallituksen suunnitelmassa esitetään, että vammaiset ikäihmiset siirretään vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolakien piiriin. Tämä toisi arvioiden mukaan 52 miljoonan euron säästöt kunnille.

Esityksen toteutuessa ikääntyneillä vammaisilla ei olisi enää vammaispalvelulain takaamia subjektiivisia oikeuksia tukipalveluihin. Vanhuspalvelulaki takaa oikeuden palvelutarpeen kartoitukseen. Sosiaalihuoltolaissa määritetyt tukipalvelut ovat toteutuksen, määrän ja maksujen osalta kunnan harkinnan varassa.

Kristillisdemokraatit vastasivat viime keväänä hallitustunnustelija Sipilän kysymykseen sitoutumisesta kuntien normien purkuun toteamalla, että ”osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja. Kuntien velvoitteiden karsiminen ja normien purku ei saa tarkoittaa kenenkään heitteille jättämistä.” Olemme edelleen tätä mieltä. Myös yli 75-vuotiailla vaikeavammaisilla tulee olla oikeus ikääntyä arvokkaasti. Suomen on noudatettava vammaispalvelulainsäädännön uudistuksessa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa sopimusta mitään vammaisryhmää syrjimättä.