Laukkanen: Sakkojen mielivaltainen korotus perustuslain vastaista?

18.3.2016 klo 17:05 Kannanotot

Lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) pitää perustuslakivaliokunnan eilen (17.3.2016) antamaa lausuntoa sakkojen korotusesityksestä hyvänä. Perustuslakivaliokunnan mukaan ”valtiontalouden sopeutustoimia ei voida sellaisenaan pitää hyväksyttävänä perusteena säätää ehdotettuja muutoksia rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään”.

– Perustuslakivaliokunnan tulkinta on aivan oikea. Sakkoja ei tule korottaa valtion pohjattoman kirstun täyttämiseksi. Rikoksesta saatu rangaistus tulee olla suhteutettu rikoksen vakavuuteen, eikä valtion taloustilanteeseen, sanoo Antero Laukkanen.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 1/2016) rikoslain ja pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan päiväsakot kaksinkertaistettaisiin ja rikesakon enimmäismäärää korotettaisiin tuntuvasti. Korotuksilla hallitus havittelee 56 miljoonan euron lisätuloja. Hallituksen esitystä perustellaan lähinnä tarpeella kerätä lisää sakkotuloja valtion kassaan.

Kansanedustaja Antero Laukkanen odottaa, että lakivaliokunta suhtautuu vakavasti perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esiin tuomaan huoleen ja esittää hallituksen esityksen hylkäämistä.