KD:n Kuntaliiton valtuustoryhmä: Maakuntavaalit tulee siirtää!

1.6.2017 klo 12:25 Puheet

Kiitos eilisestä mielenkiintoisesta seminaaripäivästä. Elämme suurten muutosten keskellä, kun kunta- ja aluehallinto on muuttumassa, sote-uudistus on tulossa ja myös maakuntavaalit halutaan tuoda jo ensi tammikuulle. Myös kuntien ja maakuntien mahdollinen yhteinen liitto on tulossa.

Valtuuston puheenjohtajalta kuulimme eilen, että eduskunnassa on vielä aikataulut täysin auki sekä sote-uudistuksen että maakuntauudistuksen osalta. Kyseessä on koko Suomen suurin hallinnollinen uudistus, mikä pitäisi valmistella erityisen huolellisesti. Me Kristillisdemokraatit toivommekin, että eduskunnan annettaisiin tehdä lainsäädäntötyönsä rauhassa ja ensimmäiset maakuntavaalit siirrettäisiin kevään 2019 eduskuntavaalien yhteyteen.

Nyt aloittava maakuntahallinto voisi toimia kaikissa tapauksissa siihen asti siirtymäajan hallintona. Euroopan neuvoston suositus on, että vaaleihin liittyvien asioiden pitäisi olla valmiina vuotta ennen vaaleja. Nyt suositusta ei nykyisellä aikataululla enää pystytä täyttämään.

Kuntien ja maakuntien välillä tulee alussa olemaan intressiristiriitoja, mitkä tulee huomioida. Esimerkiksi mihin sijoittuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset palvelupisteet. Kiinteistöjen osalta tullaan ratkaisemaan, miten menetellään kuntien omistamien kiinteistöjen kohdalla, jotka maakunta voi ottaa omaan käyttöönsä tai olla ottamatta.

Matkalla kohti uuden sukupolven kuntien ja maakuntien liittoa, ei edellä mainittujen intressiristiriitojen vuoksi alkuvaiheessa pidä lähteä yhteiseen liittoon liian nopeasti. Prosessin tulee edetä varovasti, koska näitä kiistakysymyksiä varmasti tulee. Joten ensin tulee edetä Kuntaliiton sopimusyhteistyöllä, vaikka lopullisena päämääränä tulee mielestämme olla kunnille ja maakunnille yhteinen liitto.

Kaksikielisenä puolueena pidämme tärkeänä, että KM-järjestössä on suunniteltu huolella, että kaksikielisyyden lisäksi ruotsinkielisellä toiminnalla tulee olemaan oma profiilinsa. Kaksikielisyyden pitää näkyä aidosti kaikessa toiminnassa. Tämä on myös koko Suomea ja kuntia sekä maakuntia koskeva kysymys eli palvelut on saatava molemmilla kotimaisilla kielillä.

Maakunnan osuutta kunnan sisäisestä kaavoituksesta ei pidä missään tapauksessa kasvattaa nykyisestä. Kuntien pitää voida tehdä oman elinvoimansa ja kilpailukykynsä edistämiseksi itsenäisiä kaavoituspäätöksiä.

 

Onnistuva Suomi tehdään lähellä on Kuntaliiton teema, mikä meidän kaikkien tulee pitää mielessä. Yhdessä – Tillsammans on 100-vuotiaan isänmaamme teema.

Kaikilla päätöksentekotasoilla tulee lähteä siitä, että asiakas eli yksittäinen kuntalainen on tärkein. Kuntalaisen saamat palvelut tulee turvata. Meille kristillisdemokraateille on kaikissa julkisissa palveluissa tärkeätä, että lähipalvelut turvataan kuntalaisten lähellä. Uudistuksia tehtäessä asiakkaat eivät saa menettää nykyisiä palveluita, vaan niiden tulee olla paremmin ja tasapuolisemmin saavutettavissa.

Digitaalisuutta ja uusia mobiilipalveluita tulee edistää, mutta tämä ei saa missään tapauksessa ohittaa henkilökohtaisen palvelun tarvetta. Etenkin iäkkäämpi väestönosa tulee jatkossakin tarvitsemaan henkilökohtaista palvelua ja tämä tulee turvata.

Kaikkien uudistusten lopullinen onnistuminen on aina kiinni siitä, miten pystytään palvelemaan yksittäistä kunnan asukasta. Sloganimme mukaisesti: Inhimillisempi ote päätöksiin!

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa Kuntaliiton vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä muiden kokousasioiden hyväksymistä.

Toivotamme kaikille aurinkoista ja siunattua kesän aikaa sekä Suomi100 –juhlavuoden jatkoa!

 

kuvassa edestä KD:n edustajat Kuntaliiton valtuustossa: Sven Grankulla Luodosta, Jorma Jussila Kangasalta ja Simo Korpela Porista.