Kehitysyhteistyö palestiinalaisalueilla arvioitava uudelleen

6.10.2017 klo 10:04 Uutiset

Kansanedustaja Peter Östmanin mukaan Suomen kehitysapu palestiinalaisaluille tulee arvioida uudelleen. Tuen jatkamiselle tulee asettaa selkeät ehdot ja varojen käyttöä valvoa tarkemmin. Palestiinalaishallinnon tulee Östmanin mukaan sitoutua rauhanprosessiin, korruption kitkemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Östman jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle torstaina.

Kysymyksessään Östman viittasi palestiinalaisen Mosab Hassan Yousefin huomiota herättäneeseen puheeseen YK:ssa. UN Watch-organisaatiota edustanut Mosab Hassan Yousef piti syyskuun lopulla puheen YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa (UN Human Rights Council). Puheessaan hän arvosteli palestiinalaishallinto johtavaa PLO:ta. Yousef totesi, ettei PLO:lla ole laillista oikeutta edustaa palestiinalaisia. Hänen mukaansa PLO:n johtama palestiinalaishallinto on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin, kuten poliittisten vastustajien pidättämiseen ja kiduttamiseen. Yousefin mukaan PLO ei edes pyri parantamaan palestiinalaisten elinolosuhteita vaan käyttää konfliktia hyväkseen pysyäkseen vallassa.

Östmanin mukaan vakavat palestiinalaishallintoon kohdistuvat korruptioepäilyt ovat laajalti tunnettuja. Samoin vuosien varrella on useaan otteeseen herännyt huolta siitä, että palestiinalaisten saamia kehitysyhteistyövaroja on käytetty suorasti ja epäsuorasti konfliktin syventämiseen propagandan ja jopa terrorismin tukemisen kautta.