Oppositiojohtajat: Eduskunnassa tulee palata normaaleihin hyviin toimintatapoihin

17.5.2018 klo 09:54 Uutiset

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vetoavat eduskunnan puhemiesneuvostoon, jotta se käsittelisi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa syntyneen tilanteen, jossa asioiden käsittelyä on estetty hallituspuolueiden edustajien äänestyspäätöksellä. Valiokunta päätti eilen äänestyspäätöksellä jättää antamatta lausuntoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022. Perusteluna on ollut ajan vapauttaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen käsittelyyn.

Eduskunta toimii enemmistöperiaatteella ja on selvää, että sisältökysymyksissä hallituspuolueet käyttävät tämän enemmistön turvin valtaa. Menettelytapojen puolella on kuitenkin tiettyjä sääntöjä ja periaatteita, joista ei ole katsottu hyväksyttäväksi poiketa enemmistöaseman turvin. Valiokuntatyöskentelyn toimintatapa voidaan johtaa suoraan perustuslaista ja siihen kuuluu, että asioihin perehdytään, kuullaan asiantuntijoita ja valiokunta muodostaa tämän pohjalta kantansa käsiteltävään asiaan. Ennen tätä päivää hallituspuolueiden edustajat eivät ole eduskunnassa estäneet asian käsittelyä valiokunnassa vetoamalla hallituksen kiireeseen. Nyt tehdyllä päätöksellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat ovat evänneet muilta valiokunnan kansanedustajilta oikeuden hoitaa asianmukaisesti edustajantehtäväänsä.

Oppositio muistuttaa, että hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja eduskunta itse määrittelee, miten se käsittele hallituksen esittämät asiat. Nyt hallituksen poliittisista ratkaisuista johtuva kiire uhkaa muuttaa suomalaisen parlamentaarisen järjestelmän perusteita hyvin periaatteellisella ja merkittävällä tavalla.

Oppositioryhmien puheenjohtajat vetoavat, että puhemiesneuvosto ottaa asiaan pikaisesti kantaa ja ryhtyy toimenpiteisiin suojellakseen eduskunnan arvovaltaa ja asemaa ylimpänä valtiovallan käyttäjänä. Valtasuhteet vaihtuvat ja on kaikkien poliittisten ryhmien etu, ettei eduskunnan arvovaltaa ja toimintakykyä nakerreta lyhytnäköisesti, vaan kansanedustajille turvataan oikeus hoitaa tehtävänsä ja velvollisuutensa kaikissa tilanteissa.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat

Antti Lindtman

Krista Mikkonen

Leena Meri

Aino-Kaisa Pekonen

Thomas Blomqvist

Peter Östman