KD:n tavoite: Suomesta maailman tietoturvallisin ja yksityisyyden suojaa parhaiten suojaava yhteiskunta

23.5.2018 klo 14:50 Uutiset

Peter Östman nosti esille tietoturvallisuuden ja ihmisten yksityisyyden suojan merkityksen ryhmäpuheessaan paikkatietopoliittisesta selonteosta. Östmanin mukaan KD:n tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tietoturvallisin ja yksityisyyden suojaa parhaiten suojaava yhteiskunta.

Ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan alla.

 

**

Kansanedustaja Peter Östman (kd.)
Ryhmäpuheenvuoro
Valtioneuvoston selonteko paikkatietopolitiikasta
23.5.2018                              

Arvoisa puhemies,

Paikkatietojen laaja-alainen hyödyntäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Kehitykseen liittyy myös riskejä, jotka tulee huomioida. Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että paikkatietoja käytetään tietoturvallisesti ja ihmisten yksityisyyden suoja turvaten. Kansalaisilla on oikeus tietää, mihin kaikkeen heihin liittyvää paikkatietoa käytetään ja mille tahoille tietoja luovutetaan.

Paikkatiedon kattavammalla hyödyntämisellä voidaan tukea yhteiskunnan toimintoja, yhteistyötä ja palveluja sekä optimoida luonnonvarojen käyttöä. Tämä on hyvä asia. Selonteossa painotetaan myös tarkkojen ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten osoitetietojärjestelmien luomisen merkitys. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tavoitetta tärkeänä. Se helpottaa varsinkin poliisin ja pelastusviranomaisten työtä erityisesti haja-asutusalueilla.

Arvoisa puhemies,

Yhtenä keskeisenä tavoitteena selonteossa on viranomaisten keräämien ja hallinnoimien paikkatietojen tarjoaminen yksityisille yrityksille. Tämä parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia palveluita. Samalla tulee kuitenkin huomioida paikkatietojen luovutukseen liittyvät tietosuoja- ja yksityisyydensuojakysymykset.

Paikkatietojärjestelmät ovat globaaleja järjestelmiä. Siksi konflikti yhdessä osassa maailmaa saattaa vaikuttaa satelliittipaikannuksen toimivuuteen myös Suomessa. KD eduskuntaryhmä muistuttaa, että mikään elintärkeä yhteiskunnan järjestelmä tai elinkeinoelämän alue, kuten logistiikka, ravinnontuotanto tai terveydenhuolto ei saa olla riippuvainen reaaliaikaisen kartta- tai sijaintitiedon saatavuudesta.

Hallituksen tavoitteena on kehittää Suomesta ”paikkatietoja parhaiten hyödyntäväksi yhteiskunnaksi”. KD eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että osana paikkatietopolitiikkaa otetaan huomioon myös paikkatietojen väärinkäytön ja riskien mahdollisuudet. Hallituksen selonteon tavoitteen rinnalle haluamme nostaa oman tavoitteen. Haluamme, että Suomi on tulevaisuudessa maailman tietoturvallisin ja yksityisyyden suojaa parhaiten suojaava yhteiskunta.