Kristillisdemokraateilta vastalause hallituksen budjetille – neuvottelujen tuloksena myös ilonaiheita

14.12.2018 klo 11:08 Uutiset

KD eduskuntaryhmä jätti oman vastalauseen valtionvarainvaliokunnan mietintöön. Ryhmän puheenjohtajana ja valiokuntavastaavana toimiva Peter Östman esitteli oman ryhmänsä kannan valiokunnan tiedotustilaisuudessa 14.12.

– Vastalauseen lisäysesitykset liittyvät erityisesti lapsiperheiden ja ikäihmisten tilanteen helpottamiseen, Östman totesi.

Lapsiperheiden tilannetta KD parantaisi muun muassa lapsivähennyksen palauttamisella, opiskelijoiden huoltajalisän korottamisella sekä panostamalla varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen. Ikäihmisten vaikeaan tilanteeseen vaaditaan helpotusta mm. takuueläkkeen ja lääkekorvausten korotuksen muodossa. Lisäksi KD panostaisi vanhustenhoidon tason parantamiseen.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten lisäksi vastalause sisältää muutosehdotuksia, joilla vahvistettaisiin Suomen talouskasvua ja kestävää kehitystä.

– Panostaisimme hallitusta enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen, summasi Östman.

Ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta.

KD antaa valtiovarainvaliokunnalle myös kiitoksia. Valiokunta esittää mietinnössään useita parannuksia hallituksen alkuperäiseen esitykseen nähden.

– Erityisesti iloitsen siitä, että valiokunta päätti lisätä määrärahoja vähävaraisille ruoka-apua antaville järjestöille, juutalaisen seurakunnan turvallisuushankkeisiin sekä etsivään nuorisotyöhön ja oppisopimuskoulutukseen, totesi Östman.

Juutalaisen seurakunnan turvallisuutta koskevan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja KD:lla oli Päivi Räsänen ja ruoka-aputyön tukemista koskevan aloitteen osalta Antero Laukkanen.

Näiden KD:n vaihtoehtobudjetissa olleiden aloitteiden lisäksi valiokunta myönsi määrärahoja puolueen puheenjohtaja Sari Essayah’n tekemän aloitteen mukaisesti vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseen seura-avustusten kautta.