Sari Tanus KD:n välikysymysryhmäpuheessa: ”KD:n linja edustaa maahanmuuttopolitiikan kolmatta tietä”

20.10.2021 klo 15:13 Uutiset

Kristillisdemokraattien mielestä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä, ja niistä on voitava keskustella. KD eduskuntaryhmä ei allekirjoittanut Perussuomalaisten tekemää välikysymystä, koska sen linja poikkeaa liian suuresti KD:n linjauksista.

KD-ryhmä päätyi sen sijaan esittämään oman epäluottamusesityksensä hallitukselle: ”Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut yhteiskunnan tarvitseman työperäisen maahanmuuton edistämisessä ja lupaprosesseihin liittyvien ylipitkien käsittelyaikojen lyhentämisessä sekä epäonnistunut maahanmuuttajien riittävässä kotouttamisessa ja hallitsemattoman maahanmuuton ja siihen liittyvien ongelmien riskin pienentämisessä, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”

– Emme kannata hallituksen holtitonta ja idealistista suhtautumista maahanmuuttoon, emmekä Perussuomalaisten kovaa ”rajat kiinni” -politiikkaa, totesi välikysymysryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Sari Tanus.

– KD:n linja on selkeä vaihtoehto ääripäiden välillä; maahanmuuttopolitiikan kolmas tie. Kannatamme inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttoa, Tanus linjasi.

Kristillisdemokraatit haluaa vahvistaa kiintiöpakolaisjärjestelmää ja sitä kautta myös hillitä hallitsematonta turvapaikan hakuun perustuvaa maahantuloa. Turvapaikan saaneiden kotoutumisesta on pidettävä huolta ja kotoutumistoimiin panostettava riittävästi. Rikoksiin syyllistyneiltä ja valheellista tietoa antaneilta turvapaikanhakijoilta pitää voida evätä turvapaikka ja heitä pitää pystyä palauttamaan tehokkaammin lähtömaihinsa.

– Välikysymyksessä arvostellaan merkittävästi hallituksen kaavailemia muutoksia perheenyhdistämiseen. On selvää, että perheenyhdistämiseen liittyy myös negatiivisia puolia. Emme saa olla sinisilmäisiä ja hyväksyä minkäänlaista järjestelmän hyväksikäyttöä.

– On kuitenkin selvää, että oman perheen saaminen uuteen kotimaahan on monille tärkeää. Se edistää kotoutumista ja ihmisten hyvinvointia. Miten pakolainen voi sopeutua uuteen, jos samanaikaisesti on suuri huoli perheestä, Tanus kyseli.

Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan:

KD:n ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta (VK 4/2021 vp) 20.10.2021
Kansanedustaja Sari Tanus

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ymmärtää Perussuomalaisten välikysymyksessä esiin nousevia huolia maahanmuuton vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä, eikä niitä saa lakaista maton alle. Tarvitsemme kunnollista yhteiskunnallista keskustelua aiheesta.

KD eduskuntaryhmä ei kuitenkaan lähtenyt mukaan välikysymykseen, koska välikysymyksessä esiin nouseva linja poikkeaa liian suuresti Kristillisdemokraattien linjauksista. Emme kannata hallituksen holtitonta ja idealistista suhtautumista maahanmuuttoon, emmekä Perussuomalaisten kovaa ”rajat kiinni” -politiikkaa.

KD:n linja on selkeä vaihtoehto ääripäiden välillä; maahanmuuttopolitiikan kolmas tie. Kannatamme inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttoa.

Tahdomme auttaa apua aidosti tarvitsevia ja turvata näiden oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen maahamme. Jotta se voi onnistua, maahanmuuton on kaikissa tilanteissa oltava hallittua ja lieveilmiöitä on tiukasti torjuttava. Haluamme vahvistaa kiintiöpakolaisjärjestelmää ja sitä kautta myös hillitä hallitsematonta turvapaikan hakuun perustuvaa maahantuloa.

Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja panostusta rajaturvallisuuteen. Ihmiskauppaan ja ihmissalakuljetukseen pitää puuttua tiukan päättäväisesti. Samalla on tärkeää panostaa kehitysyhteistyöhön ja tarjota enemmän apua pakolaisille lähtömaiden lähituntumassa. Näin voimme auttaa suurempaa joukkoa avuntarvitsijoita.

Ne ihmiset, jotka tulevat Suomeen ja aidosti tarvitsevat turvapaikkaa tulee ottaa vastaan. Näiden ihmisten kotoutumisesta on pidettävä huolta ja kotoutumistoimiin panostettava riittävästi. Painotamme erityisesti kielitaidon merkitystä kotoutumisen helpottajana.

Suomalaisen yhteiskunnan pitää myös kyetä asettamaan vaatimuksia. Maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on myös iso oma vastuu kotoutumisen onnistumisessa. Ilman omaa motivaatiota kotoutuminen ei onnistu, vaikka yhteiskunta panostaisi siihen rajattomasti resursseja.

Rikoksiin syyllistyneiltä ja valheellista tietoa antaneilta turvapaikanhakijoilta pitää voida evätä turvapaikka ja heitä pitää pystyä palauttamaan tehokkaammin lähtömaihinsa.

KD eduskuntaryhmä on kantanut syvää huolta Afganistanin tilanteesta. Suomen pitää pyrkiä antamaan oma panoksensa maasta pakenevien auttamiseksi. Erityisesti vähemmistöjen edustajat, kuten kristinuskoon kääntyneet afgaanit ovat suuressa vaarassa islamistihallinnon alaisuudessa. Emme voi kääntää selkäämme ja unohtaa heitä! Suomen on kannettava myös vastuunsa niistä afgaaneista, jotka ovat nyt vaarassa vain siitä syystä, että ovat tehneet töitä suomalaisille rauhanturvaajille tai muille toimijoille.

Välikysymyksessä arvostellaan merkittävästi hallituksen kaavailemia muutoksia perheenyhdistämiseen. On selvää, että perheenyhdistämiseen liittyy myös negatiivisia puolia. Emme saa olla sinisilmäisiä ja hyväksyä minkäänlaista järjestelmän hyväksikäyttöä.

On kuitenkin selvää, että oman perheen saaminen uuteen kotimaahan on monille tärkeää. Se edistää kotoutumista ja ihmisten hyvinvointia. Miten pakolainen voi sopeutua uuteen jos samanaikaisesti on suuri huoli perheestä?

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttamisen lisäksi maahanmuutossa on kyse myös työperäisestä maahanmuutosta. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Tällä hetkellä meillä on merkittäviä ongelmia työperäisen maahanmuuton kanssa. Kireän verotuksen maana Suomi ei ole houkutteleva kohde huippuosaajille. Vielä pahemmaksi tilanteen tekee maahanmuuttoviraston vaikeudet käsitellä työ- ja oleskelulupahakemuksia. Tähän tarvitaan nopeasti todellinen ryhtiliike!

Arvoisa puhemies,

Lopuksi teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen: ”Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut yhteiskunnan tarvitseman työperäisen maahanmuuton edistämisessä ja lupaprosesseihin liittyvien ylipitkien käsittelyaikojen lyhentämisessä sekä epäonnistunut maahanmuuttajien riittävässä kotouttamisessa ja hallitsemattoman  maahanmuuton ja siihen liittyvien ongelmien riskin pienentämisessä, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”