KD aluevaaleissa teemalla ”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa” 

19.10.2021 klo 11:36 Uutiset

Kristillisdemokraatit lähtevät aluevaaleihin sloganilla ”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa”. KD:n tavoitteena on terveempi Suomi, jota kohti pyritään panostamalla ennaltaehkäisyyn ja terveyden ylläpitoon, nopeaan palveluihin pääsyyn, henkilöstön hyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen.

Puolue vaatii tiistaina julkaisemassaan aluevaaliohjelmassa, että palveluja on saatava sosiaali- ja terveyskeskuksista ympäri hyvinvointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Ohjelmaa esitellyt puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah muistutti, että myös sosiaalipalvelujen on tärkeää säilyä omassa kotikunnassa.

Monissa kunnissa pelätään, että tulevat hyvinvointialueet siirtelevät palveluasumisen asiakkaita ympäri hyvinvointialuetta sinne, missä vapaita paikkoja kulloinkin sattuu olemaan.

– Tulevaisuuden sote-keskuksen pitää olla sellainen, että ihminen pääsee helposti avun ääreen yhden luukun periaatteella, oli sitten kyse sosiaali- tai terveyspalveluista.

– Kun palvelupolku on ehjä, asiakkaan ei tarvitse taistella päästäkseen yksittäisiin toimenpiteisiin tai opetella palvelurakennetta ulkoa tietääkseen, mistä saa apua mihinkin, Essayah muistuttaa.

KD muistuttaa, että yksi suurimpia uhkia sote-sektorin toimivuudelle on työntekijäpula. Henkilöstön hyvinvointi on nostettava prioriteetiksi hyvinvointialueen strategiassa.

Kristillisdemokraatit kritisoivat hallituksen sote-mallia raskaasta hallinnosta ja ovat huolissaan demokratian toteutumisesta uusilla hyvinvointialueilla. KD korostaa, että on varmistettava, että  myös pienempien kuntien asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa.

– KD esittää ratkaisuna monipuolista lautakuntarakennetta. Jokaisesta alueen kunnasta on oltava edustaja vähintään yhdessä lautakunnassa, jotta pienempien kuntien ääni ei huku. Kunnille ja alueille pitää luoda toimivat yhteistyökuviot, jotta valta ja palvelut eivät keskity keskuskaupunkeihin.

– Lisäksi KD esittää, että palveluverkkoon tehtäviä muutoksia ei pidä päättää yksinkertaisella enemmistöllä, Essayah totesi.

KD:n mielestä hyvinvointialueista ei saa muodostua piilopuoluetuen rahoituslähteitä.

– Uudet valtuustoryhmät eivät tarvitse tukea poliittiseen toimintaan ryhmärahojen muodossa. Monien alueiden valmistelussa suurilla puolueilla tuntuu olevan kiireellisempien asioiden joukossa satojen tuhansien eurojen jakaminen omille valtuustoryhmilleen.

Kristillisdemokraatit ei kannata maakuntaveroa, jota osa hallituspuolueista yrittää ajaa alirahoitetun sote-mallinsa paikkaamiseen. Maakuntavero eriyttäisi alueita entisestään ja kiristäisi työnverotusta entisestään.

KD:n ehdokasrekry on hyvässä vauhdissa ja piirikokoukset nimeävät ehdokkaita syksyn aikana. Julkistettuja vaaliliittoja on kaksi: Lapissa Kokoomuksen ja Pohjois-Pohjanmaalla Kokoomuksen ja RKP:n kanssa. Muutama vaaliliitto on vielä työn alla. Nimitetyt ehdokkaat ovat pääsääntöisesti meidän kokeneita ja osaavia kuntavaltuutettuja ja muissa kunnallisissa luottamustehtävissä toimijoita.

Tutustu KD:n aluevaaliohjelmaan tästä

Esitysdiat