”Växande vårdskuld kan vara ett större hot mot hälsan än Corona”

17.5.2020 klo 11:39 Nyheter

– Växande vårdskuld kan vara ett större hot mot hälsan än Corona. Social- och hälsoministeriet måste komma med ett program för att minska på vårdskulden, krävde Päivi Räsänen, ordförande för KD: s riksdagsgrupp i sitt tal partirådet den 16 maj.

Enligt en studie av läkarföreningen säger hälften av läkarna att deras arbetsbelastning har minskat under Corona-epidemin. Brådskande operationer, förfaranden och mottagningstider har skjutits upp till hösten. Finländarna har också skjutit upp läkarbesök.

– Läkare har är oroliga att människor försöker att hålla sig hemma för länge av rädsla att få infektionen även under en hjärtattack eller olyckor.

– Det finns en risk att medborgarnas hälsa försämras på grund av rädslan. Samtidigt ökar vårdskulden och lägger en tung börda på sjukvården efter epidemin. Social- och hälsoministeriet uppskattar att det kommer att ta år att avveckla behandlingsköerna som skapats under epidemin. Nu måste regeringen och ministeriet tydligt instruera att människor behöver gå på kontrollbesök, och även de över 70 år måste gå till en läkare eller tandläkare om de har symtom, sa Räsänen.