Remo Ronkainen: Immosen kirjoitukset eivät edusta KD Nuorten näkemyksiä

28.7.2015 klo 16:56 Uutiset

Maanantaina 27.7 useat nuorisojärjestöt julkaisivat kannanoton, jossa vaaditaan ”perussuomalaisten johtoa reagoimaan puolueen kansanedustajan Olli Immosen Facebook-päivitykseen, jossa Immonen lietsoo vihaa.” KD Nuoret ja Kokoomusnuoret jättäytyivät pois kannanotosta. Nyt sosiaalisessa mediassa on noussut keskustelua siitä, hyväksyykö KD Nuoret Immosen puheet ja onko KD Nuoret tosiasiassa Immosen vihaa lietsovien puheiden takana.

Nuorisojärjestön puheenjohtajana totean, että KD Nuoret eivät jaa Immosen viestin sisältöä. Immosen olisi ollut syytä tarkentaa kirjoituksensa sisältöä, sillä nyt teksti voidaan ymmärtää monitulkintaisesti, myös vihanlietsontana. KD Nuoret haluavat toimia avoimen ja keskustelevan yhteiskunnan puolesta, jossa kaikille ihmisille on tilaa. Meillä oli kuitenkin syymme jättäytyä yhteisen kannanoton ulkopuolelle.

On selvää, että Immosen kirjoitukset ovat herättäneet asiallista kritiikkiä ja ihmettelyä yli puoluerajojen. Samalla on kuitenkin tiedostettava, että toisessakin laidassa yritetään provosoida ja luoda turhaa vastakkainasettelua, joita kaikki erilaiset kannanotot voivat luoda.

On lisäksi erikoista luoda diskurssi, jossa ”ollaan joko puolella tai sitten vastaan.” Keskustelussa on haluttu luoda mielikuva, että mikäli jokin taho ei allekirjoita jonkin julistuksen sisältöä, olet automaattisesti tätä julistusta vastaan. Tällainen mustavalkoinen retoriikka vain ruokkii monikulttuurisuuden vastaista ilmapiiriä.

Lisäksi on erikoista, että Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja antaa ymmärtää, että KD Nuoret ovat Immoselle esitettyjä sanktioita vastaan. Kannanotosta poisjääminen ei tarkoita, että olisimme eri mieltä yhteisen kannanoton sisällöstä. Mielestämme on kohtuutonta vaatia, että meidän nuorisojärjestömme tulisi reagoida muiden puolueiden kansanedustajien jokaiseen harkitsemattomaan kommenttiin.

KD Nuorten mielestä on tärkeää, että yhteiskunta mahdollistaa mielipiteen ilmaisun vapautta ja ylläpitää rakenteita, jossa erilaiset mielipiteet voivat keskustella toistensa kanssa kuitenkaan kenenkään ihmisarvoa loukkaamatta.

Neljä vuotta sitten lähetettyämme osanottomme Utøyan tapahtumista sisarjärjestöllemme KrFU:lle, saimme vastauksena puheenjohtaja Elisabeth Lølandilta kirjeen, jossa hän kiitti huomiostamme lainaamalla muun muassa Norjan kuningas Haraldin muistojuhlassa pitämää puhetta:

Uskon vakaasti, että vapaus on pelkoa vahvempi. Uskon vakaasti avoimeen norjalaiseen (suomalaiseen) demokratiaan ja yhteiskuntaan. Uskon vakaasti, että voimme ylläpitää kykyämme elää vapaasti ja turvallisesti omassa maassamme

Voin vakain mielin allekirjoittaa kuningas Haraldin ajatukset myös suomalaisen yhteiskunnan osalta. Meidän on ponnisteltava yhteiskuntamme perustan ja demokraattisten arvojen säilymisen eteen, jotta voimme jatkossakin elää vapaassa, monikulttuurisessa ja turvallisessa Suomessa.

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja

www.kdnuoret.fi