Essayah kysyy hallitukselta: Onko suljettujen osastojen valvonta riittävällä tasolla?

25.2.2016 klo 11:05 Uutiset

KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kantaa huolta suljettujen osastojen valvonnan riittävyydestä.  Essayah viittaa kysymyksellään viime viikolla paljastuneisiin laajoihin väärinkäytöksiin Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian suljetulla osastolla. Potilaita on kohdeltu vuosien ajan ihmisarvoa loukkaavasti muun muassa pahoinpitelemällä, ylilääkitsemällä, pakkoeristämällä ja hoitoa laiminlyöden.
– Kertomukset tapahtuneesta ovat järkyttävää ja vastenmielistä luettavaa. Ihmisarvoisesta kohtelusta on erityisen tärkeää pitää huolta silloin, kun ihmisen omat mahdollisuudet pitää huolta itsestään ja asioistaan on heikentynyt tai jos hänen vapauttaan on rajoitettu, Essayah toteaa kysymyksessään.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan väärinkäytöksiin on alettu puuttua vasta tapausten tultua julkisuuteen, vaikka johdon tietoon vinoutunut toimintakulttuuri tuli vuosia aiemmin. Essayah’n mukaan Turussa ilmitulleet väärinkäytökset herättävät vakavan huolen siitä, onko vastaava toiminta arkipäivää myös muilla suljetuilla osastoilla.
– Ihmisarvoa kunnioittava hoitokulttuuri ei synny itsestään, vaan se on tietoisesti luotava ja sitä on vaalittava osana hoitohenkilökunnan keskeistä ammattitaitoa. Runsaillakaan resursseilla ei korvata hoitokulttuuriin syntynyttä arvovajetta, hän muistuttaa.

Essayah kysyy myös, onko aiheellista suorittaa erityinen maan kattava tarkastus ihmisarvoa kunnioittavien hoitokäytäntöjen varmistamiseksi suljetuilla osastoilla.
– Tahdon uskoa, että maamme ammattitaitoinen hoitohenkilökunta kohtelee potilaita pääasiassa hyvin. Tarkastuksella tämä voitaisiin varmistaa ja mahdollisesti ilmituleviin epäkohtiin puuttua, Essayah kommentoi kysymystään.