Essayah: Uusiutuvan energian sähköntuotantotuki kohdennettava paremmin kotimaiseen tuotantoon

27.2.2016 klo 10:35 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah perää hallitukselta toimenpiteitä uusiutuvan energian sähköntuotantotuen kohdentamisesta paremmin kotimaisen energian käyttöön.
– Venäjän ruplan devalvoituminen ja halvemmat tuotantokustannukset ovat lisänneet merkittävästi venäläisen puuhakkeen käyttöä suomalaisissa voimalaitoksissa. Polttolaitos saa kuitenkin haketta polttaessaan saman tuen, oli hake tuotu Venäjältä tai kotimaan lähimetsästä. Kotimaisen uusiutuvan energian alalla toimivien yrittäjien investoinnit kalustoon ja henkilökunnan kouluttamiseen hukkaantuvat ja työllisyysmahdollisuudet heikentyvät, Essayah totesi Oulussa.

– Energiatuen tavoite omavaraisuuden parantamisesta toteutuisi nykyistä paremmin, jos haketetulta puuainekselta vaadittaisiin PEFC –sertifioimista. Näin varmistettaisiin, että puuaines täyttää hyvän, suomalaisen metsänhoidon vaatimukset.

– Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käytön lisääminen energiantuotannossa on tärkeää omavaraisuuden lisäämiseksi. Samalla saadaan hyötykäyttöön myös sellaista puumateriaalia, joka ei sovellu korkeamman jalostusasteen lopputuotteiden valmistukseen. Kotimaisen puuenergian käytöllä on myös merkittävä työllistävä vaikutus, Essayah muistutti.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilaki koskee tuulivoimalla, biokaasulla, puupolttoaineella ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavaa valtion tuotantotukea. Sari Essayah on jättänyt eduskunnassa aiheeseen liittyen toimenpidealoitteen ja hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.