Puoluehallitus: Päivähoitomaksuja ei saa nostaa – ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina

20.8.2016 klo 11:27 Kannanotot

Kristillisdemokraattien puoluehallitus vaatii, että hallituksen on vedettävä päivähoidon maksujen korotusesitys pois eduskunnasta. Päivähoitomaksujen nosto on myrkkyä työllisyydelle.  Suomella ei ole enää varaa huonosti harkittuihin päätöksiin, joilla työnteko tehdään entistä kannattamattomammaksi, perheiden toimeentuloa heikennetään ja lasten hyvinvoinnista leikataan.

Päivähoidon maksujen korotukset eivät koske vain pääomatuloja saavia suurituloisia perheitä. Hallituksen esityksessä jo 2200 € bruttotuloilla olevat vanhemmat joutuvat maksamaan lisää.

Varhaiskasvatuslain muutoksen seurauksena 1.8.2016 tänä syksynä moni lapsi aloittaa suuremmassa ryhmässä päivänsä. Kasvaneet ryhmäkoot eivät nosta työllisyysastetta. Jos päiväkodissa ei riitä hoivaa lapselle, lasta ei uskalleta jättää sinne työpäivän ajaksi.

Päivähoitomaksut ovat lapsiperheillä merkittävin työn kannusteita syövä tekijä. VATT:n laskelmien mukaan yhden päiväkotihoidossa olevan lapsen perheen vanhemman kannattaa ottaa työtä vastaan vasta yli 3000 euron palkalla, jotta hyötyy taloudellisesti. Mitä useampi lapsi, sitä kovemmat ovat maksut ja heikommat työn kannusteet. Kristillisdemokraatit ovat viime syksynä esitelleet oman mallinsa kannustavasta perusturvasta (www.kd.fi/perusturva), joka poistaisi kannustinloukut. Vaadimme, että hallitus tutustuu malliin ja ottaa sen käyttöön mahdollisimman pikaisesti.