Helsingin KD Naiset: Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat palvelukoteja, joissa henkilökuntaa on paikalla yötä päivää

6.3.2018 klo 14:23 Kannanotot

Vuosikymmeniä Helsingin kaupungin linjaus on ollut saada laitospaikat minimiin. Se on ollut
suuntaus koko maassa. Aluksi ajettiin alas psykiatriset sairaalat. Tarkoitus ainakin paperilla on
ollut lisätä resursseja avo- ja kotihoitoon. Ajatus on kaunis mutta jäänyt suurelta osin
toteutumatta.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen ihanne. Käytännössä se ei aina onnistu. Esteenä voi olla muistisairaus, jolloin ihminen ei välttämättä itse tajua tilaansa.
Yhteiskunta ei myönnä kotipalveluapua tarvetta vastaavasti. Lähiomaiset voivat asua kaukana, tai lähellä asuvien omaisten voi olla mahdoton jatkuvasti huolehtia läheisestään.

Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan ”vankina” omassa kodissaan
lukkojen takana. Virallinen avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon
mukaan.

Helsingissä toisenlaisena hyvänä esimerkkinä on Koskelan sairaalan alueelle suunniteltu
”muistisairaiden kylä”. Alueen 3000 asukkaasta 250 voi asua muistisairaiden ryhmäkodeissa.
Vanhusväestön lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy jopa kaksinkertaistuen vuoteen 2030 mennessä. Muistisairauksista kärsii nykyisin 125 000 ja vuosittain sairastuu arviolta 13 000 henkilöä. Yleisin muistisairaus on alzheimerin tauti noin 60-70 % tapauksista (Lääkäriliitto 3.11.2017).

Kristillisdemokraattien (KD) Helsingin naispiiri vaatii, että Helsingin kaupungin on turvattava
vanhus- ja vammaispalveluissa riittävästi erilaisia asumismuotoja yksilölliset tarpeet
huomioiden. Tarvitaan

1) Monipuolisia viihtyisiä ”vanhainkoteja”, joissa henkilökuntaa on myös yöllä; muistisairaat ja
muut paljon apua tarvitsevat hyötyvät tästä.
2) Ryhmäkoteja sijoitettuna lähekkäin/samalle tontille. Koti- ja muut palvelut on helppo
yhdistää, eikä henkilökunnan aikaa kulu matkoihin.
3) Palvelutaloja lähellä muuta väestöä esim. ostoskeskusten yhteydessä.

Muistisairaille, jotka vielä voivat ja haluavat liikkua, täytyy olla mahdollisuus ulkoiluun myös ilman avustajaa käsipuolessa. Tämäkin voidaan toteuttaa, kunhan asumisyksiköllä on iso, aidattu pihapiiri lukituin portein. Luonnonläheinen piha puineen tervehdyttää ja rauhoittaa ketä tahansa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä meille kaikille! Meillä on kansakuntana varaa hoitaa
vanhuksemme, jos arvojärjestyksemme on kohdallaan ja tahtoa riittää.

 

Kristillisdemokraattien Helsingin naispiirin vuosikokous

Kuvassa naispiirin puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta