KD:n kansanedustajat: Mielensä pahoittamisesta ei voi tulla sananvapauden mittaria

8.11.2019 klo 15:26 Uutiset

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat huolissaan muuttuneesta keskustelukulttuurista, joka sietää huonosti erilaisia näkemyksiä.

– Olemme tottuneet näkemään uskonnonvapauden, sananvapauden, omantunnonvapauden ja kokoontumisvapauden itsestään selvinä demokraattiseen maahan kuuluvina ihmisoikeuksina. Viimeaikaiset, useampaan otteeseen käydyt keskustelut siitä, missä laajuudessa eri toimijat voivat näitä oikeuksia käyttää, viestivät kuitenkin vahvasti näiden oikeuksien kaventumisesta, toteavat kansanedustajat Antero Laukkanen, Sari Tanus, Peter Östman ja Sari Essayah yhteisessä kannanotossaan.

Edustajat toteavat, että tämänhetkinen ilmapiiri aiheuttaa suurta huolta avoimen yhteiskunnan tulevaisuudesta.
– Demokraattisen yhteiskunnan yksi kantava perusta on laaja sananvapaus. Vastaavasti avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on perusta rakentavalle yhteiskunnalle. Demokraattisessa yhteiskunnassa esiintyy melkein aina mielipiteitä, joista ollaan erimieltä tai joista joku voi loukkaantua. Näitä mielipiteitä me kaikki kohtaamme.

– Mielipide-eroja ei kuitenkaan ratkaista siten, että ”vääristä” mielipiteistä aletaan tehdä rikosilmoituksia, uhata vankilalla tai säätää tiettyjä mielipiteitä kieltäviä lakeja. Mielensä pahoittamisesta ei voi tulla sananvapauden mittaria, sillä muuten demokratiamme muuttuu totalitaariseksi yhteiskunnaksi, jossa vain yhdenlainen mielipide hyväksytään. Se on historiaakin katsoen vaarallinen tie.

– Uskonnonvapaus taataan niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Laaja uskonnonvapaus on Suomessa toteutunut hyvin eikä täällä ole tarvinnut pelätä oman uskon näyttämisestä. Jatkossakin Suomessa tulee olla vapaus uskoa tai olla uskomatta sekä harjoittaa omaa uskontoaan, eikä täällä pidä olla tarvetta pohtia, onko minulla lupa uskoa esimerkiksi oman kristillisten vakaumukseni mukaan, KD:n kansanedustajat korostavat.