Perhepoliittinen ohjelma 2018

”Lapsiystävällinen Suomi”

Lapsi- ja perheystävällisyys on päätöksistä näkyvää iloa lapsista ja intohimoa heidän unelmiensa edellytysten luomisesta.

Kristillisdemokraattien lapsimyönteisen perhepolitiikan neljä teesiä ovat:

  1. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.

  2. Lasten hoidosta päättää perhe. Yhteiskunnan on tuettava eri hoitomuotoja tasaveroisemmin.

  3. Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä.

  4. Perheitä koskevien päätösten on kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Kristillisdemokraattien perhepoliittinen ohjelma katsoo laajasti koko perhettä – lapsia, nuoria, vanhempia ja isovanhempia. Ohjelma näkee perheen hyvinvoinnin koko yhteiskunnan hyvinvointia kannattelevana peruspilarina. Perheen keskeinen merkitys hyvinvoinnin tuottamisessa tulee olla luettavissa jokaisen valtuuston strategioissa ja hallituksen ohjelmissa.

Kristillisdemokraatit on lapsimyönteisen perhepolitiikan asialla. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla lisätään perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja kannustetaan nykyistä suurempaan lapsilukuun. Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti edullisin ja tehokkain tapa rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen.

On päästävä irti vaalikausittaisesta ajattelusta kohti pitkän tähtäimen hyvinvoinnin rakentamista. Lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen ikääntyvässä Suomessa on välttämätön osa kaukokatseista tulevaisuuspolitiikkaa. Panostukset kasvaviin lapsiin, heidän opetukseensa ja hyvinvointiinsa, tuottavat hyvinvointia ja elinvoimaa pitkällä tähtäimellä.

Tutustu Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän 24.5.2018 hyväksymään laajaan ohjelmaan.

På svenska: Familjepolitiskt program_2018