Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2016

Maahanmuuttopolitiikan kolmas tie

Kannatamme inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Tahdomme auttaa avuntarvitsijaa ja turvata oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen maahamme. Jotta se voi onnistua, maahanmuuton on oltava hallittua ja lieveilmiöitä on torjuttava. (Kuva: UNHCR)
Ohjelma esitemuodossa: Maahanmuutto_ohjelma 6 s_FINAL_low

Inhimillisyyttä

 • Kohdistamme avun kipeimmin tarvitsevalle muun muassa vahvistamalla kiintiöpakolaisjärjestelmää ja ennaltaehkäisemällä pakolaisuutta kehitysyhteistyön, kansainvälisen politiikan ja kriisiavun keinoin.
 • Korostamme kansalaisyhteiskunnan ja tavallisten ihmisten tärkeyttä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Toivotamme oleskeluluvan saaneet tervetulleeksi osaksi yhteiskuntaamme ja otamme heidät vastaan osaksi yhteisöjämme.
 • Tahdomme taata turvapaikanhakijoille nopeat ja yksilölliset oleskelulupaprosessit. Käsittelijöiden määrän on oltava riittävä.
 • Puolustamme perheitä ja lapsen oikeutta isään ja äitiin. Perheenyhdistämisissä on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia.
 • Puolustamme jokaiselle yhtäläistä ihmisarvoa ja perusoikeuksia ja tuomitsemme rasismin.

Hallittavuutta

 • Tahdomme lisätä maahanmuuton hallittavuutta vahvistamalla EU:n ulkorajavalvontaa sekä varmistamalla riittävät viranomaisresurssit.
 • Esitämme, että rikoksiin syyllistyneiden karkotusprosesseja nopeutetaan. Maahantulokielto on mielestämme voitava asettaa myös ulkomailla oleskelevalle terrorismirikoksiin syyllistyneelle.
 • Torjumme lieveilmiöitä hillitsemällä laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maastapoistamisella.
 • Kannatamme ihmiskauppa- ja paritusrikosten rangaistusten kiristämistä ja uhrien auttamista niin viranomais- kuin järjestötasolla.
 • Ehkäisemme maahanmuuttajien syrjäytymistä tehokkaalla kotouttamisella sekä toivottamalla maahanmuuttajat tervetulleiksi työpaikoilla, kouluissa, harrastuksissa ja muissa yhteisöissä.
 • Arvostamme omia juuriamme. Rohkaisemme vaalimaan myönteistä uskonnonvapautta sekä pitämään esillä suomalaista kulttuuriperintöä sekä kristillistä uskoa yhteiskunnassa, erityisesti peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

  Katso koko ohjelma: Maahanmuuttopoliittinenohjelma2016

Tiesitkö tämän maahanmuutosta?

 • Maahanmuuttajista 90 % on tullut työn tai perheen vuoksi Suomeen. Vain 10 % maahanmuuttajista saa kansainvälistä suojelua.
 • Suomessa asui vuonna 2014 maassamme pysyvästi 221 900 ulkomaan kansalaista. Täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia asuu ulkomailla noin 500 000. Vuosittain pois muuttajia on 12 000-15 000.
 • 3,2 % maailman väestöstä on liikkeessä, määrä kasvaa.
 • 1/3 muuttoliikkeestä kohdistuu Eurooppaan.
 • Maailman maahanmuuttajista 71 % on syntynyt kehitysmaassa.Maapallo arabimaat
 • Pakolaisia on maailmassa 51,2 miljoonaa.
 • 86 % maailman pakolaisista oleskelee kehitysmaassa.
 • Eniten pakolaisia auttavat maat maailmassa ovat Pakistan, Iran ja Libanon.
 • Vuonna 2013 OECD arvioi, että maahanmuutosta koitui Suomelle enemmän verotuloja kuin sosiaaliturvamenoja.
 • Kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenille myönnetään vuosittain noin 600 oleskelulupaa.
 • Kiintiöpakolaiset valitaan suoraan pakolaisleireiltä. Heidän suojeluntarpeensa ja taustansa on tutkittu.

Kipukohtia ja ratkaisuja

 • Maahanmuuttajien aiempi koulutus ja osaaminen on hyödynnettävä. Siksi on luotava koulutusta, jolla tiedot ja taidot päivitetään suomalaiseen työelämään soveltuviksi.
 • Maahanmuuttajalla on kolminkertainen työttömyysriski kantaväestöön verrattuna. Esitämme kotouttavaa työtoimintaa ja työkokeiluja turvapaikanhakijoille ja kotoutettaville. Esitämme myös oppisopimuskoulutusta, johon luodaan ”kisälli-tes”, eli palkka nousee opintojen myötä. Turvapaikanhakijoille mahdollistetaan pankkitilien avaaminen.
 • Kotouttaminen maksaa itsensä takaisin, eli resursseja on osoitettava tarpeeksi. VATT:n tutkimuksen mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja kymmenen vuoden tarkastelujaksolla lähes puolella ja vähensivät reilusti heidän saamiaan yhteiskunnallisia tukia.
 • Kotouttamiskoulutus on usein liian erillistä muusta koulutuksesta, siksi se on siirrettävä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja kuntien tehtäväksi.
 • Naisten, erityisesti kotiäitien kotouttaminen on riittämätöntä. Siksi on lisättävä mahdollisuuksia kielikoulutukseen ja aikuisten peruskoulutukseen.
 • Maahanmuuttajataustaisten lasten oppimistulokset ovat heikompia vielä toisessa polvessa. Tarvitaan tukea koulunkäyntiin esimerkiksi läksykerhojen avulla sekä äitien kielitaidon ja koulutustason nostamista, jotta he voivat tukea lastensa koulunkäyntiä.
 • Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset jäävät harvoin Suomeen. Siksi englanninkielisiin koulutusohjelmiin on lisättävä pakolliset suomen tai ruotsin kielen opinnot sekä lisättävä vapaaehtoisia kieliopintoja.
 • Kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt joutuvat usein syrjityiksi pyrkiessään pakolaisleireille. Pakomatkoilla he voivat joutua surmatuiksi uskonsa vuoksi. Uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu pakolaisleireillä on selvitettävä ja heidän vaikea asemansa huomioitava kiintiöpakolaisten valinnassa.
 • Muslimien integraatiota demokraattiseen yhteiskuntaan on tuettava. Islamin uskonnonopetus tavoittaa lähes kaikki musliminuoret. Opetuksen sisältöön on kiinnitettävä erityishuomio ja se on saatettava pätevien opettajien käsiin viidessä vuodessa. Suurmoskeijan rakentamista ei pidä tukea yhteiskunnallisin toimin.
 • EU:n maahanmuuttopolitiikassa korostamme yhteisten linjausten ja kiintiöpakolaisjärjestelmän tärkeyttä, pidättäytymistä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista sekä ulkorajavalvonnan tehostamista.

  Katso koko ohjelma: Maahanmuuttopoliittinenohjelma2016