Veropoliittinen ohjelma 2019

Kestävää hyvinvointia oikeudenmukaisella ja kannustavalla verotuksella

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että Suomen verotus on kilpailukykyisellä tasolla verrokkimaihin nähden. Työnteon pitää aina olla kannattavaa. Yrittäjyyteen ryhtymistä ja yritystoiminnan laajentamista tuetaan kannustavalla yritysverotuksella.

Perheet otettava huomioon veropolitiikassa

Ansiotuloverotusta pitää kohtuullistaa erityisesti pieni- ja keskituloisten osalta. KD esittää tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista sekä omaishoidon tuen muuttamista verottomaksi tuloksi.

Lapsilisät pitää säilyttää verovapaana etuutena lapsiperheille. Lapsilisien verottaminen olisi käytännössä lapsiperheiden kokonaisverotuksen kiristämistä.

KD:n tavoitteena on eläkeverotuksen yksinkertaistaminen ja keventäminen. Eläkkeiden verotusta pitää keventää eläketulovähennyksen korotuksella. Samalla verotusta pitää kehittää niin, että eläkeläisten tilapäistä tai osa-aikaista työtä verotetaan nykyistä kevyemmin.

Yritysverotusta ei ole varaa kiristää

Yritysten verotaakkaa ei pidä lisätä nykyisestään. KD pitää tärkeänä, että yhteisövero ja yrittäjävähennys säilytetään nykytasolla.  Perintö- ja lahjaveroa pitää kohtuullistaa pitkäjänteisesti. Erityisesti yritysten sukupolvenvaihdosten edellytyksiä pitää parantaa perintöveron huojennusta korottamalla ja maksuaikaa pidentämällä.

Puolue esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotusta 3600 euroon vuodessa.

Verotuksen painopiste haittaveroihin

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristölle tai terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen. KD esittää alkoholiveron ja tupakkaveron korottamista sekä terveysperusteisen sokeriveron käyttöönottoa.

KD pitää tärkeänä, että elintarvikkeiden ja aineettomien hyödykkeiden verotusta kevennetään pitkällä aikavälillä. Ensimmäisenä askeleena ruoan hinnan alentamiseksi tulee hevi-tuotteiden arvonlisäveroa laskea alempaan 10 % verokantaan.

Tutustu KD:n veropoliittiseen ohjelmaan