KD:n puoluevaltuusto: Hallituksen on huomioitava heikoimmassa asemassa olevat lähimmäiset

9.5.2015 klo 15:46 Uutiset

Vaalikauden haasteena on turvata kansalaisten osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi yhä niukkenevilla resursseilla. Kristillisdemokraatit korostavat, että erityisesti on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista ja puolustuskyvyttömistä, niin lapsista kuin ikäihmisistä.

Köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä tulee vähentää. Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi erityishuomio on kiinnitettävä lapsiköyhyyden vähentämiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kasvava syrjäytyminen asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä tulee pysäyttää.

Hallitusneuvottelut aloittavat puolueet ovat rintarinnan puhuneet kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta. Merkittävä osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja, esimerkiksi vaikeavammaisten oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan tai kyyteihin. Strategisessa hallitusohjelmassa tulee antaa selkeä vastaus, aikooko Sipilän hallitus puuttua nimenomaan näihin velvoitteisiin. Tarkoittaako kuntien velvoitteiden karsiminen ja normien purku joidenkin ihmisten jättämistä heitteille?

Myös Kristillisdemokraatit ovat valmiita käymään velvoitteita ja normeja kriittisesti läpi sekä pohtimaan uusia ratkaisuja niiden purkamiseksi. Kuitenkin jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja yhtäläinen, korvaamaton arvo merkitsee KD:lle luovuttamatonta vakaumusta, että avuntarvitsijaa ei voi jättää ilman apua.

Välimeren siirtolaisvirran tyrehdyttäminen vaatii tehokasta kehitysyhteistyötä

Kristillisdemokraatit ovat huolestuneita Välimeren kasvavasta siirtolaisvirrasta sekä ilmiöön liittyvästä ihmissalakuljetuksesta sekä tuhansien ihmishenkien menetyksistä. KD edellyttää, että Suomi kantaa myös alkaneella vaalikaudella kansainvälistä vastuuta muun muassa ottamalla kiintiöpakolaisia, myöntämällä turvapaikkoja kansainvälisten sopimusten mukaisesti sekä osallistumalla laadukkaaseen kehitysyhteistyöhön ja kriisinhallintaan.

Erityistä huolta KD kantaa esityksistä, jotka johtaisivat kehitysyhteistyön alasajoon. Siirtolaisvirta voidaan tyrehdyttää vain vahvistamalla elämisen edellytyksiä lähtömaissa. Kehitysyhteistyöllä Suomi voi torjua itseensä kohdistuvia globaaleja uhkia.

Kehitysyhteistyössä on vahvistettava yritystoimintaa kohdemaissa, jotta ne voivat vapautua avun tarpeen kierteestä ja saada nykyistä suuremman osan arvoketjusta. Kristillisdemokraatit tahtovat myös kasvattaa kansalaisjärjestöjen osuutta kehitysyhteistyöstä sekä lisätä kehitysyhteistyön tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta koordinoimalla työtä muiden EU-maiden kanssa.

Tuottavuushyppy tulee tehdä digitalisoinnilla 

Yhteiskuntasopimuksen ajettua karille Kristillisdemokraatit esittävät tuottavuushyppyä digitalisoinnin, automatisoinnin ja robotisaation nopean kehittämisen kautta. Yhteiskuntasopimus olisi kasvattanut laskennallista tuottavuutta, tuotannon suhdetta palkkoihin, uusi tekniikka lisäisi todellista talouden tehokkuutta.

Yritysten hallinnollista taakkaa tulee vähentää edistämällä digitalisointia julkishallinnon kanssa asioitaessa, kuten lupaprosesseissa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon täysi digitalisointi tulee mahdollistaa luomalla yhteiset standardit ja yhteen toimiva reaaliaikainen automatisoitu prosessi laskutuksesta maksamiseen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Samassa yhteydessä raportointi verohallinnolle ja muille viranomaisille tulee automatisoida. Pk-yritykset maksaisivat näin esimerkiksi arvonlisäveron automaattisesti vasta saatuaan maksun. Lisäksi asunto-osakekaupan täysi sähköistäminen välttäisi turhaa paperin pyörittämistä ja byrokratiaa.

Digitaalinen palveluväylä, joka helpottaa kansalaisten asiointia julkishallinnon kanssa, tulee saada toimivaksi jo ensi vuonna. Tärkeiden tietojärjestelmien suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä tarvitaan uutta sääntelyä ja viranomaisten toimivaltuuksia.

Suomi teollistui soveltamalla uusinta tekniikkaa. Tänään meidän on oltava eturintamassa käyttämässä täysimääräisesti hyväksi teollisen internetin ja muun uuden tekniikan mahdollisuudet. Mitä nopeammin tässä edetään, sitä tehokkaammin julkiset menot voidaan kohdentaa ja turvata palveluiden taso.

KD:n puoluevaltuuston kannanotot 9.5.2015