Räsänen: Selonteko on poliisitoimen osalta kauhuskenaario

19.5.2016 klo 14:48 Uutiset

Nykytason säilyttäminen olisi vain muutamasta kymmenestä miljoonasta eurosta kiinni.

Sisäisen turvallisuuden selonteko on karua luettavaa. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskusten toimintakyvyn rapautumista luetellaan sivutolkulla resurssien vähentämisen seurauksena. Hallitus kertoo, että tulevina vuosina häiriöiden ja rikosten määrä lisääntyy, poliisin ja hätäkeskusten toimintavalmiusajat pidentyvät, osa tehtävistä jää kokonaan hoitamatta, yhä useammat rikoksen jäävät selvittämättä, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpito vaikeutuu, riski oman käden oikeuden käyttöön kasvaa ja väestön turvallisuuden tunne heikkenee. Eriarvoisuus kasvaa, katupartiot lisääntyvät ja huono-osaisten turvallisuus heikkenee.

Selonteossa varoitetaan poliisien määrän laskusta 7000 tasolle. Totuus on kuitenkin vielä pahempi. Eduskunta on juuri käsitellyt hallituksen linjauksen julkisen talouden suunnitelmaksi, jonka mukaan poliisimäärärahat alenevat kehyskaudella niin, että vuonna 2019 poliisimäärä alenisi n 6600 – 6800:aan, mikä tarkoittaisi n. 500 poliisia vähemmän kuin tällä hetkellä. Hallitus on siis kehyspäätöksessä linjannut vielä huomattavasti suuremman leikkauksen poliisin rahoitukseen kuin selonteossa nyt poliittisesti linjataan. Hallituksen tulee antaa eduskunnalle poliisin rahoituksen keskenään ristiriitaisista esityksistä selvitys ja tarvittavat määrärahalisäykset kehyksiin.

Poliisin, hätäkeskusten ja rajavartiolaitoksen toimintakyvyn säilyttämisessä nykyisellään ei ole kysymys miljardien tai satojen miljoonien eurojen vuosikorotuksista. Muutaman kymmenen miljoonan euron lisäpanostuksella kyettäisiin turvaamaan sisäinen turvallisuus niin, ettei virkamiesten tarvitsisi kirjoittaa turvallispolitiikan kauhuskenaarioita. Turvallisuudesta huolehtiminen on valtion ydintehtävä eikä siitä tule tinkiä suhdanteiden mukaan.

Eduskuntapuolueiden muodostama parlamentaarinen ryhmä esitti yksimielisesti reilu vuosi sitten juuri ennen eduskuntavaaleja, että sisäisen turvallisuuden taso säilytettäisiin tällä vaalikaudella ja osoittaisi tarkoitukseen yhteensä lähes 100 miljoonan euron määrärahat. Kehyksissä on vain noin puolet tästä tarpeesta. Hallitus ei siis taannoisissa päätöksissään lisännyt poliisin määrärahoja nykytilaan verrattuna, vaan ainoastaan vähensi hallitusohjelmaan sisältyneitä aiottuja leikkauksia.

Laiton maahantulo ja turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen ovat merkinneet satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia vastaanottotoimintaan, oleskelulupahakemusten käsittelyyn ja kotouttamiseen. Tämä on ollut väistämätöntä, mutta eikö samalla tulisi huolehtia myös koko väestön turvallisuudesta?

Lisätietoja: Päivi Räsänen 0505113065

poliittinen sihteeri Sonja Falk 0505741016