Östman vastalauseessaan julkisen talouden suunnitelmasta: Yrittäjyyden ja työllistymisen eteen tarvitaan lisäpanostusta

20.6.2018 klo 13:04 Uutiset

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman vaatii toimia, joilla ruokitaan talouskasvua ja kannustetaan yrittäjyyteen.  Talouskasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuoden puolella.

Tänään valtiovarainvaliokunnalle jättämässään vastalauseessa koskien julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019—2022 Östman korostaa, että yritysverotus tulee säilyttää maltillisena, jotta yrittäjät pystyvät ennakoimaan tulevaisuutta.

– Ilman kannustavaa verotusta meille ei synny uusia investointeja, eikä uusia työpaikkoja.

Vaikka työmarkkinat toimivat pääsääntöisesti hyvin, monin paikoin on pulaa osaavasta työvoimasta.  Monet yrittäjät ovat kokeneet rekrytointiongelmia.

– Kristillisdemokraatit esittävät suurempaa panostusta muuntokoulutukseen sekä lisäpanostuksia palkkatukeen ja starttirahaan. Samoin tarvitaan toimenpiteitä työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista on maanviljelijöiden elannon turvaaminen.

– Euroopan komission esityksen mukainen leikkaus Suomen maataloustukiin ei ole hyväksyttävä ja sen toteutuminen tulee pyrkiä estämään, Östman toteaa.

Hän muistuttaa, että on Suomen etu, että maaseutuohjelmien rahoitus säilyy nykyisellä tasolla.

– Samalla tulee kehittää kansallisia tukia ja nykyistä tehokkaammin ja nopeammin vastattava erilaisiin kriisitilanteisiin. Suomen huoltovarmuudesta ja maaseudun elinvoimaisuudesta tulee pitää kiinni.

Jotta kansanedustajat pystyisivät todella tekemään vakaan ja harkitun päätöksen maku- ja soteuudistuksesta, tulee heillä olla saatavilla tiedot uudistuksen vaikutuksista

Hallituksen julkisen talouden suunnitelman suurin heikkous liittyy maakunta- ja soteuudistuksen rahoitukseen.

– Hallitus ei ole kyennyt antamaan kattavaa ja uskottavaa arvioita uudistuksen kustannusvaikutuksista. Erityisesti valinnanvapauteen ja palkkojen harmonisointiin liittyy merkittäviä riskitekijöitä kustannusten osalta.

– Jotta kansanedustajat pystyisivät todella tekemään vakaan ja harkitun päätöksen maku- ja soteuudistuksesta, tulee heillä olla saatavilla tiedot uudistuksen vaikutuksista.

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että valinnanvapautta kehitetään ja edistetään hallitusti ja asteittain sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Jotta kansalaisten valinnanvapaus voi toteutua, myös pienempien palveluntuottajien, pienten yritysten, järjestöjen ja säätiöiden on voitava jatkaa toimintaansa uudistuksen jälkeen.

Östmanin mukaan hallituksen kehysriihessään päättämät toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä lapsiperheiden aseman parantamiseksi ovat tervetulleita.

– Vaikka moni uudistus on tervetullut, ovat julkisen talouden suunnitelman mukaiset toimenpiteet kuitenkin pieniä ja kohdentuvat esimerkiksi vain pienelle osalla perheitä. Ne eivät kompensoi hallituksen tällä kaudella tekemiä lukuisia lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavia sosiaalietuuksien leikkauksia ja indeksijäädytyksiä.

Kristillisdemokraattien vastalauseen lausumaehdotuksissa esitetään:

1.      lisää resursseja varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen, erityisesti ryhmäkokojen pienentämiseen ja opetuksen laadun parantamiseen.

2.      toimia talouskasvua hidastavan työvoimapulan vähentämiseksi lisäämällä työvoimapulasta kärsivien alojen koulutuspaikkoja, parantamalla työvoiman liikkuvuuden edellytyksiä ja lisäämällä yksilökohtaisia työvoimapalveluita

3.      työttömien työntekijöille palkkatuen ja starttirahan turvaamista

4.      lisää varoja tutkimus- ja kehittämistoimintaan

5.      hallituksen pidettävä kiinni Suomen maatalouden nykyisestä rahoitustasosta neuvotteluissa EU:n budjetista sekä ryhtyy toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata maatalousyrittäjien toimintamahdollisuudet kriisitilanteissa.

6.      hallituksen on valmisteltava kattavat ja uskottavat rahoituslaskelmat ja kustannusarviot maakunta- ja soteuudistuksen toteuttamisesta ennen kuin uudistuksia koskevat lait tulevat lopullisesti eduskunnan päätettäviksi.

7.      toimia lapsiperheiden aseman parantamiseksi vielä tällä vaalikaudella.

8.      köyhien eläkeläisten aseman parantamista esitettyä tuntuvammin sekä toimia hyvän ja arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi hoitolaitoksissa ja kotihoidossa.