Parempaa perhepolitiikkaa nyt

25.6.2018 klo 13:12 Uutiset

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) muistutti ryhmäpuheessaan julkisen talouden suunnitelmasta, ettei Suomen talouden kestävyysongelmat ole kadonneet mihinkään, positiivisesta talouskäänteestä huolimatta. Erityisesti väestön ikärakenteesta johtuvat ongelmat tulevat vain pahenemaan, jos viime vuosien heikkoja syntyvyyslukuja ei saada reippaasti nousemaan.

– Nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja, vaan on ryhdyttävä toimeen paremman perhepolitiikan aikaansaamiseksi.

Lapsilisiä ja muita perhetukia tulee korottaa

Kristillisdemokraatit pitävät hallituksen julkisen talouden suunnitelmassaan esittämiä parannuksia mm. yksinhuoltajaäitien tukiin ja vähimmäismääräisten päivärahojen korottamiseksi hyvinä, mutta riittämättöminä. KD:n mukaan tarvitaan toimia, joilla parannetaan kaikkien lapsiperheiden asemaa.

–  Lapsilisiä ja muita perhetukia tulee korottaa, palauttaa lapsivähennys sekä panostaa tasokkaaseen varhaiskasvatukseen, jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä.

Räsänen antoi hallitukselle pyyhkeitä myös eläkeläisten kohtelusta. Vaikka hallitus onkin vaalien lähestyessä muuttanut suuntaa, on se kuitenkin tällä kaudella monella eri tavalla heikentänyt eläkeläisten asemaa.

– Takuueläkkeeseen tarvitaan tuntuva korotus ja samalla tulee korjata vanhusten kotihoidon, omaishoidon ja saattohoidon puutteita. Omaishoidon tuki tulee muuttaa

Huonosti toteutettu maakunta- ja sote-uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun

Suurimpana puutteen hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa KD näkee maakunta- ja sote-uudistuksen. Räsänen huomautti hallitusta siitä, ettei se ole tuonut eduskunnalla kunnollisia ja uskottavia kustannuslaskelmia. Säästötavoitteisiin pääseminen on samoin jätetty täysin maakuntien hartioille.

– Huonosti toteutettu maakunta- ja sote-uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun, tavoitellun kustannusten kasvun leikkaamisen sijaan.

Kansanedustaja Päivi Räsänen piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron julkisen talouden suunnitelmasta maanantaina 25.6. Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan alla.

**

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.)
Ryhmäpuheenvuoro
Julkisen talouden suunnitelma (palautekeskustelu)
25.6.2018    

Arvoisa puhemies,

Viime aikoina olemme saaneet todistaa vahvaa talouskasvua. Talouden kehitys näyttää myös lähivuosina toiveikkaalta, vaikka kasvun vauhti on hidastumassa. Kansainväliset suhdanteet ovat tärkeä taustatekijä talouden käänteen takana. Hallitus ansaitsee kuitenkin myös tunnustusta: talouskasvu ja työllisyyden parantuminen eivät synny itsestään.

Suotuisan työllisyyskehityksen tukeminen vaatii toimenpiteitä. Vaikka työttömyysaste on edelleen erittäin korkealla, on Suomessa monia aloja ja alueita, joita vaivaa työvoiman puute. Osaavan työvoiman heikko saatavuus jarruttaa jo nyt talouden elpymistä. Työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamiseen tulee löytää ratkaisuja. Hallitus on panostanut lisävaroja työvoiman saatavuuden parantamiseen, mutta se ei riitä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo muuntokoulutuksen lisäksi uusia panostuksia palkkatukeen ja starttirahaan. Samoin tarvitaan toimenpiteitä työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. Koulutusjärjestelmää tulee kehittää niin, että työvoima-pulasta kärsiville aloille ja alueille saadaan lisää ja oikein kohdennettuja koulutuspaikkoja. Työvoimapalveluissa tulee huomioida yksilön tilanne ja mahdollisuudet nykyistä paremmin.

Arvoisa puhemies,

Julkisen talouden kestävyysongelmat eivät ole kadonneet minnekään. Väestön ikärakenne ja vuosi vuodelta heikkenevä syntyvyys ovat todellinen ongelma, johon tulee tarttua väkevästi. Nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja, vaan on ryhdyttävä toimeen paremman perhepolitiikan aikaansaamiseksi. Esitetyt parannukset yksinhuoltajaäitien tukiin ja vähimmäismääräisten päivärahojen korottamiseksi ovat tervetulleita. Ne eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan toimia, joilla parannetaan kaikkien lapsiperheiden asemaa. Lapsilisiä ja muita perhetukia tulee korottaa, palauttaa lapsivähennys sekä panostaa tasokkaaseen varhaiskasvatukseen, jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä.

KD eduskuntaryhmä muistuttaa hallitusta siitä, että se on tällä kaudella monella eri tavalla heikentänyt eläkeläisten asemaa. Kauden aikana tehdyt kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset sekä palvelumaksujen, lääkkeiden ja matkojen kela-omavastuuosuuksien korotukset, ovat olleet kovia iskuja toimeentulonsa kanssa kamppaileville eläkeläisille. Hallituksen esittämä kosmeettinen korotus takuueläkkeisiin ei ole riittävä. Takuueläkkeeseen tarvitaan tuntuva korotus ja samalla tulee korjata vanhusten kotihoidon, omaishoidon ja saattohoidon puutteita. Omaishoidon tuki tulee muuttaa verottamaksi.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen julkisen talouden suunnitelman heikoin kohta löytyy maakunta- ja sote-uudistuksesta. Uudistuksen eduskuntakäsittely on osoittanut, että hallituksen kustannusarvioissa ja rahoituslaskelmissa on suuria puutteita. Kunnollisia laskelmia ei ole vieläkään tuotu eduskunnalle, vaikka lait olisi pitänyt hyväksyä jo moneen otteeseen. Uudistuksen säästövaikutukset on jätetty täysin toimeenpanon varaan ja maakuntien haasteeksi. Kuitenkin hallitus on rakentanut julkisen talouden suunnitelmansa sen pohjalle, että uudistukset parantavat julkisen talouden kestävyyttä. Huonosti toteutettu maakunta- ja sote-uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun, tavoitellun kustannusten kasvun leikkaamisen sijaan.