Östman: Pientyönantajille tukea työterveyspalvelujen järjestämiseen

20.6.2018 klo 10:34 Uutiset

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman peräänkuuluttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan pientyönantajien taloudellista ja hallinnollista taakkaa työterveyspalvelujen järjestämisessä. Östman jätti aiheesta tänään kirjallisen kysymyksen, jonka allekirjoittivat myös muut Kristillisdemokraattien kansanedustajat.

Työterveyshuollon pitää olla kunnossa, vaikka yrityksessä tai yhdistyksessä olisi vain yksi palkattu työntekijä. Työterveyshuollon järjestämisvelvoite on taloudellinen haaste, mutta myös aikaa ja osaamista vaativa hallinnollinen prosessi.

– Lainsäädäntö ei määrittele joustoa työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuteen työntekijän tekemien työtuntien määrän mukaan. Pienet, lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet ovat tulleet jäädäkseen, Östman toteaa.

Hallituksen sote-uudistus ei tule muuttamaan työterveyshuoltoa, vaan työterveyshuolto jatkaa nykyisen kaltaisena.

– On selvää, ettei hyvin toimivaa, maailman kärkiluokkaa olevaa, työterveyshuoltoa tule romuttaa. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työhyvinvoinnin edistäjänä. Työterveyshuolto on Suomessa ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on työtä koskevaa osaamista ja toimivat yhteydet työpaikoille. Työterveyshuollon tärkeät yhteiskunnalliset tehtävät ovat työhön liittyvän sairastamisen vähentäminen ja työkyvyn tukeminen yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Östman korostaa, ettei pienyritysten työntekijöiden oikeutta työterveyshuollon palveluihin ei tule rajoittaa, mutta pienille yrityksille koituvat rasitteet tulee tunnistaa ja löytää niihin ratkaisu.

– Työllisyyden parantamiseksi on kuitenkin syytä pohtia sitä, miten mikroyritysten ja pienten kolmannen sektorin toimijoiden työllistämisen kynnyksiä voitaisiin madaltaa myös työterveyshuollon järjestämiseen liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten haasteiden kohdalla, Östman sanoo.

Mikrokokoisissa yrityksissä työskentelee reilu neljännes kaikista palkansaajista ja myös pienillä yhdistyksillä on merkittävä rooli työllistäjinä. Huolta aiheuttaa työterveyshuollon kattavuus kaikkein pienimmissä yrityksissä. Alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten työterveyshuollon kattavuus on raportoitu olevan noin 60-70 prosenttia. Yrittäjien osalta kattavuus on arvioitu vielä paljon matalammaksi.