KD:n puoluehallitus esittää: ”Työttömyysetuuden suojaosaa korotettava 500 euroon”

5.2.2022 klo 11:55 Uutiset

KD:n puoluehallitus esittää työttömyysetuuden suojaosan korottamista pysyvästi 500 euroon. Suojaosan korottaminen on yksi keino joustavoittaa työttömien mahdollisuuksia vastaanottaa töitä. Hallitus korotti suojaosaa väliaikaisesti koronapandemian aikana, mutta ei jatkanut sitä.

Monilla aloilla on juuri nyt kova työvoimapula ja työmarkkinoilla merkittävä kohtaanto-ongelma. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmässä on laajan tukiviidakon luomia kannustinloukkuja, jotka tekevät osa-aikaiseen työhön hakeutumisesta usein kannattamatonta. Nykyisessä tilanteessa kaikki toimet työvoimapulaan vastaamiseksi, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi ja työllistymiskynnyksen madaltamiseksi on otettava käyttöön.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan suojaosan nosto 500 euroon lisäisi työttömyysturvamenoa 65 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti vähentäisi asumistuen ja toimeentulotuen kuluja yhteensä 8 miljoonalla eurolla. Lisäksi uudistus kasvattaisi laskelman mukaan kuntien verotuottoja 18 miljoonalla eurolla. Positiiviset dynaamiset vaikutukset näkyvät työllisyydessä ja työmarkkinoilla sekä lisääntyneenä hyvinvointina.

Kristillisdemokraatit esitti suojaosan korottamisen jatkamista omassa vaihtoehtobudjetissaan. KD:n puoluehallitus ihmettelee, miksi Marinin vasemmistohallitus ei auta juuri heikommassa asemassa olevia työllistymään.