Rösta för en kursändring – välj sunt förnuft!

30.1.2023 klo 12:39 Nyheter

– Finland har styrts av tanken att svåra beslut kan lämnas till ett senare skede och skulder tas i det oändliga. Ändå har servicen inte förbättrats och de vardagliga utgifterna bara ökar. Ideologiska projekt har drivits på bekostnad av grundläggande frågor. Det är inget förnuft i det, säger många medborgare. Inte heller enligt vår mening. Politiken behöver förnuftets röst – Finland behöver en kursändring. Vi är redo, säger KD:s partiordförande Sari Essayah.

Det är absurt, om man inte klarar sig genom att arbeta
Arbete måste alltid löna sig. Beskattningen måste lättas, kostnaderna för rörlighet sänkas och arbetsmarknaden och socialskyddet reformeras.

Det är absurt, om man inte får vård i välfärdsstaten  
Att dimensionera och skärpa kriterierna är till ingen nytta om det inte finns pengar och utförare – därför måste sote-reformens strukturfel åtgärdas med det snaraste. Man måste få vård i tillräckligt god tid. Inga pengar räcker om man inte satsar på förebyggande åtgärder.

Det är absurt, att lämna de äldre vind för våg och spara på familjernas välfärd  
Föräldrar ska ha också andra alternativ än att sätta sitt barn i daghem där det inte finns tillräckligt med personal. Det är oklokt att pruta på stöd till barn och familjer och spara i utbildningen. Man ska inte behöva vara rädd att åldras.

Det är absurt, att avstå från inhemsk matproduktion och energi  
Inhemsk mat- och energiproduktion är en säkerhetsfråga. Marknaden måste fås i skick och producenten ges en skälig ersättning. Finländska hem ska kunna hållas varma.

Det är absurt, att avstå från ägarskap och nationell beslutsmakt
Det finländska ägandet måste utökas. Vi behöver en miljö där det är lönsamt att investera och skapa nya jobb.

Det är oklokt att sälja Finland till utlandet.
All kritisk infrastruktur måste behållas i nationella händer och finländskt kunnande vidmakthållas.

Rösta för en kursändring för Finland – välj sunt förnuft.