Essayah: Yhteiskuntasopimusneuvottelut vauhtiin ”kisälli-tes:llä”

20.1.2016 klo 10:54 Kannanotot

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah esittää oppisopimuskoulutuksen ajan palkoille omaa työehtosopimusta ”kisälli-tes:ä”. Hänen mukaansa siitä olisi apua paitsi nuorille niin myös maahanmuuttajille. Tällainen ratkaisu voisi edesauttaa myös yhteiskuntasopimusneuvottelujen saamista vauhdikkaasti alkuun. Essayah kertoi näkemyksistään vieraillessaan tänään Lahden DuuniExpossa.

Nykymuotoinen oppisopimuskoulutus on sidoksissa työsopimussuhteeseen. Aluksi opiskelija ei vielä tuota työllään firmaan täyden palkan tulosta. Työnantajalle maksetaan vain pientä koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Myös hallinnollisten prosessien kankeus vähentää yrittäjien intoa tarjota oppisopimuskoulutuspaikkoja.

– Oppisopimuksen palkkaus tulee sitoa osaamisen karttumiseen. Oppisopimuskoulutuksen aikaisen palkan porrastaminen tutkinnonosien valmistumisen myötä mahdollistuisi omalla ”kisälli-tes:llä”, joka voisi olla opintojen alussa esimerkiksi 40% vähemmän kuin työehtosopimus edellyttää. Opintojen lopussa opiskelija on jo ammattilainen ja ansaitsee palkkansa.

–  Maahanmuuttajille ”kisälli-tes”:stä olisi myös apua. Työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus tarjoaisi kielikoulutusta ammatin vaatimuksista lähtien ja olisi nopea väylä työhön esimerkiksi kiinteistöhuollon, rakentamisen ja siivouksen aloilla, jossa meillä on alueellisesti työvoimapulaa.

– Hallituspuolueista esitetty ”etninen palkka-ale” ei ole kannatettava ja polkisi työsopimuksia, mutta uskon, että työntekijä- ja työnantajaliitot voisivat sopia tällaisesta mahdollisuudesta oppisopimuskoulutuksen vauhdittamiseksi. Tästä saatettaisiin päästä jopa ensimmäisenä sopuun työmarkkinaosapuolten kesken, Essayah arvioi.